Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Iulie 2019 20:04

ANOFM a participat la masa rotundă cu genericul „Antreprenor cu dizabilități - un potențial nevalorificat pentru economia națională”

ANOFM a participat la masa rotundă cu genericul „Antreprenor cu dizabilități - un potențial nevalorificat pentru economia națională”

Directorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Raisa Dogaru a participat astăzi, 14 septembrie 2018, la masa rotundă cu genericul „Antreprenor cu dizabilități - un potențial nevalorificat pentru economia națională” organizat de către Institutul Național de Cercetări Economice (INCE).
 
În cadrul mesei rotunde s-au pus în discuție rezultatele cercetărilor, desfășurate de către INCE în  a.2017 în  cadrul  proiectului  instituțional: „Perfecționarea  politicii  de  susținere  a  IMM-urilor  în Republica  Moldova:  îmbunătățirea  posibilităților  pentru  dezvoltarea   antreprenorilor  din  categoriile social-vulnerabile ale  populației”.  Cercetarea s-a axat  pe  persoanele cu  dizabilitați, ponderea cărora constituie  peste  5% din  populația  totală  a  țării,  dar  care foarte  puțin  sunt  implicate în activitatea antreprenorială. Concluziile cercetării se bazează pe chestionarea antreprenorilor din rândul persoanelor cu  dizabilități,  organizată  de  Asociația Antreprenorilor  cu  Dizabilități  din  Republica   Moldova „Abilități  europene  fără  limite”.
 
La eveniment au participat reprezentanţi ai ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, comunităţii de afaceri, societății civile, mediului academic, organizaţiilor internaţionale, presei.
 
În cadrul discuțiilor, Raisa Dogaru a subliniat că ANOFM acordă sprijin persoanelor cu nevoi speciale prin intermediul serviciilor și măsurilor prestate în scopul sporirii șanselor de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Totodată, începând cu februarie 2019, în contextul noii Legi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, ANOFM împreună cu structurile teritoriale vor presta servicii de subvenționare a locurilor de muncă: acordarea de subvenții pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități; consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri;  susținerea proiectelor de inițiative locale. Suplimentar, ANOFM va presta suportul pentru crearea sau adaptarea locului de muncă; asigurare de șomaj: subdiviziunile teritoriale ale ANOFM vor stabili, suspenda și înceta dreptul la ajutor de șomaj, iar Casa Națională de Asigurări Sociale vor finanța ajutorul de șomaj.
 
La fel, directorul ANOFM a susținut evenimentul invitând instituțiile participante și ONG-urile să ofere sprijin în implementarea serviciilor și măsurilor prevăzute în Legea nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj, sporind astfel calitatea serviciilor prestate și diversificarea acțiunilor de ocupare a forței de muncă.
 
Evenimentul  este  organizat  în  ajunul  Zilei  Internaționale  a  Democrației, care  prin  hotărârea Adunării Generale a Națiunilor Unite se celebrează în fiecare an pe data de 15 septembrie.