Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 24 Iulie 2019 07:29

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale  „Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei”

A devenit o frumoasă tradiţie de a consemna anual, sărbătoarea dumneavoastră profesională - Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei.

În numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, adresez, cu această ocazie, cele mai sincere urări de sănătate, pace şi prosperitate tuturor angajaţilor din domeniu.
 
Profundă recunoştinţă pentru dăruirea şi efortul deosebit depus în activitatea dumneavoastră, pentru competenţă profesională şi operativitate în ajutorarea persoanelor, pentru dragostea şi omenia cu care contribuiţi la soluţionarea problemelor solicitanților.
 
Vă îndemn să muncim și în continuare cu demnitate, acest principiu stă, de fapt, la baza relației specialist-beneficiar. Respectarea demnității beneficiarului contribuie la îmbunătățirea imaginii de sine a acestuia, iar respectarea demnității lucrătorului din sfera socială, contribuie la motivația sa și la calitatea serviciului acordat.
 
Vă doresc să vă înconjoare mereu dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor, pentru binele cărora depuneţi atît de multe forţe sufleteşti. Noi realizări, multe bucurii, fericire, linişte şi căldură în suflet.
 
Cu deosebit respect,
Raisa Dogaru
Director ANOFM