Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 19 Iunie 2019 06:16

Comunicat privind organizarea și desfășurarea Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului

Comunicat privind organizarea și desfășurarea Campaniei de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului

„Informat, implicat și angajat! Fii clientul AOFM!”. Sub egida acestui slogan, în contextul marcării Zilei Internaționale a Tineretului la 12 august, dar și în scopul creșterii șanselor de integrare profesională a tinerilor pe piața muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în comun cu structurile sale teritoriale organizează, în perioada 06-12 august 2018, Campania de informare consacrată Zilei Internaționale a Tineretului.
Obiectivul general al Campaniei constă în creșterea nivelului de informare, a transparenței și accesibilității serviciilor agențiilor pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) în rândul tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă.
Campania se va realiza atât la nivel naţional, cât şi la nivelul fiecărui raion şi vizează trei componente: informare, ghidare în carieră a tinerilor și sensibilizarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ.
Printre obiectivele specifice ale Campaniei se includ: informarea și comunicarea despre serviciile prestate de AOFM prin organizarea seminarelor informative și instructive în tehnici și metode inovative de căutare a unui loc de muncă, dezvoltarea parteneriatelor cu diferite instituții prin desfășurarea diverselor mese rotunde, târguri ale locurilor de muncă, activități de recrutare, utilizarea canalelor de comunicare, informare și recrutare on-line (site-ul www.anofm.md, portalul www.angajat.md), administrate de ANOFM; ghidarea în carieră a tinerilor prin organizarea și desfășurarea seminarelor de orientare profesională, promovarea oportunităților Centrelor de Ghidare în Carieră, etc. și sensibilizarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ.
Tinerii vor fi informați despre situația actuală și domeniile solicitate pe piața muncii atât în aspect național, cât și în aspect regional, vor fi distribuite pliante și broșuri informative și vor fi întreprinse acțiuni mediatice prin distribuirea în mass-media a comunicatelor de presă.
Mizăm pe participarea activă a tinerilor la activitățile organizate în cadrul Campaniei, precum și la alte măsuri organizate de către AOFM.