Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 02 Iunie 2020 00:15

Notă informativă cu privire la implementarea activității de stimulare a mobilității forței de muncă, în anul 2018, 6 luni

Notă informativă cu privire la implementarea activității de stimulare a mobilității forței de muncă, în anul 2018, 6 luni

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM), acordă suport la angajarea în câmpul muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi oferă servicii ce ţin de competenţa acesteia, în limita legislaţiei în vigoare. Serviciile AOFM sunt gratuite și sunt destinate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (cu și fără statut de șomer), cât și pentru persoanele angajate care doresc să-și schimbe locul de muncă.
 
În scopul creşterii șanselor de ocupare şi valorificării competenţelor profesionale, persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate cu statut de șomer la AOFM pot beneficia de măsuri de stimulare a mobilității forței de muncă, precum şi de alte servicii care sporesc şansele de angajare. Astfel, șomerii care acceptă un loc de muncă într-o altă localitate selectată de AOFM:

  • la o distanţă mai mare de 30 km de localitatea în care au domiciliul pot beneficia de indemnizaţie unică de încadrare egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent.
  • au schimbat domiciliul ca urmare a angajării, pot beneficia de indemnizaţie unică de instalare egală cu 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent.

 
În vederea sporirii gradului de ocupare a persoanelor din mediul rural sau a persoanelor din localităţi urbane care nu găsesc un loc de muncă potrivit având în vedere dezechilibrul pe piaţa muncii în aspect de medii rural şi urban, AOFM în I semestru al anului 2018 au antrenat în măsuri de stimulare a mobilității forței de muncă 32 persoane înregistrate cu statut de şomer (cu 26 persoane mai mult decât în anul 2017 în perioada similară), dintre care 25 persoane din localitățile rurale.
 
Din totalul șomerilor antrenați în activități de stimulare a mobilității forței de muncă, 19 persoane (59,4%) au beneficiat de indemnizaţie unică de încadrare egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul 2017, în mărime de 5697,1 lei, dintre care 12 femei (63,2%); iar 13 persoane (40,6%), din care 10 femei, au beneficiat de indemnizaţie unică de instalare în mărime de 17091,3 lei.
 
Din cele 32 persoane angajate în rezultatul activității de stimulare a mobilității forței de muncă 17 persoane cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani (53,1% din nr. total de șomeri antrenați), iar 25 persoane provin din sectorul rural (78,1% din nr. total de șomeri antrenați).