Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Martie 2019 05:13

Colaboratorii ANOFM și AOFM sunt instruiți privind Mecanismul interinstituţional de referire pentru integrarea migranţilor reîntorşi de peste hotare

Colaboratorii ANOFM și AOFM sunt instruiți privind Mecanismul interinstituţional de referire pentru integrarea migranţilor reîntorşi de peste hotare

În perioada 18-19 iunie 2018, în incinta Institutului Muncii se desfășoară seminarul de instruire cu tematica „Mecanismul interinstituţional de referire pentru integrarea migranţilor reîntorşi de peste hotare (MIR)”. Activitatea este organizată  în vederea consolidării capacităţilor şi îmbunătăţirii cunoştinţelor cu scopul adaptării şi aplicării bunelor practici în domeniul migraţiei de revenire, identificării nevoilor migranţilor şi a soluţiilor pentru provocările apărute în lucrul cu cetăţenii reveniţi.
 
Sesiunea de instruire a specialiştilor Agenției naționale și structurilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă  cuprind o serie de subiecte privind Planul de acţiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare; Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migraţiei, dezvoltării; Prezentarea datelor privind evidenţa, monitorizarea şi asistarea migranţilor reîntorşi de peste hotare care au apelat la AOFM; Procesul de asistare a migranţilor reîntorşi; Analiza SWOT a procesului de asistare a migranţilor reîntorşi; Colaborarea multidisciplinară şi intersectorială în integrarea migranţilor: provocări şi soluţii; Necesităţi de ghidare în implementarea MIR; Simularea primei şedinţe cu alte instituţii la nivel local; Funcţionalităţile sistemului informaţional destinate automatizării procedurilor de evidenţă a migranţilor reveniţi.
 
Seminarul de instruire este organizat în comun cu Proiectul Migraţie şi Dezvoltare Locală (MiDL) care are ca obiectiv principal asistarea comunităților afectate de migrație în vederea îmbunătățirii serviciilor locale (aprovizionarea cu apă și sanitație, servicii sociale, educație și sănătate) precum și a accesului la oportunități generatoare de venituri (reîncadrarea în cîmpul muncii, susținerea dezvoltării afacerilor). Proiectul MiDL este implementat cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).