Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Februarie 2020 08:41

Vizita de lucru a Serviciului Public de Ocupare din Armenia la ANOFM

Vizita de lucru a Serviciului Public de Ocupare din Armenia la ANOFM

            În perioada 21-25 mai 2018 se desfășoară vizita de lucru a reprezentanților Serviciului Public de Ocupare din Armenia  la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).
Delegaţia, condusă de Artak Mangasaryan, directorul Serviciului de Ocupare din Armenia, împreună cu 12 membri ai delegației, se vor familiariza cu practica țării noastre în unele domenii care au tangență cu sprijinul acordat pentru lansarea unei afaceri; politica migrației forței de muncă și diaspora; legătura între migrația forței de muncă și dezvoltare; dialogul social în Republica Moldova,  politica pieței muncii și rolul ANOFM, împărtășirea bunelor practici în domeniul ocupării forței de muncă.
Totodată, în cadrul discuţiilor vor fi abordate şi posibilităţile de colaborare dintre părți privind schimbul reciproc de informaţii şi de experienţă în scopul construirii şi promovării relaţiilor interinstituţionale şi facilitării rezolvării problemelor în domeniul ocupării forţei de muncă.
Programul vizitei delegației Serviciului de Ocupare din Armenia va cuprinde vizita la  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a mun. Chișinău, Centru de Informare - Piața Muncii și Centrul de Apel - Piaţa Muncii, unde vor fi familiarizați cu serviciile oferite de către Agenție.
La fel vor avea mai multe întruniri cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  Confederației Patronatelor, Confederației Sindicatelor, Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întrepriderilor Mici și Mijlocii (ODIMM),  Proiectului „Integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală” (MiDL) lansat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD). 
Totodată, la data de 23 mai, vor participa la Forumului profesiilor „O carieră de succes acasă” și Târgului locurilor de muncă pentru Tineret, eveniment organizat la inițiativa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. În cadrul evenimentului delegația din Armenia va avea posibilitatea să urmărească în timp real organizarea unor activități în cadrul Forumului care vor include, pe de o parte, antrenarea autorităților și instituțiilor locale responsabile de ghidarea tinerilor în carieră, iar de altă parte – motivarea tinerilor să-și aleagă corect o profesie și să-și construiască o carieră de succes acasă.
Informăm că delegația Serviciului Public de Ocupare din Armenia în Republica Moldova este condusă de dl Per Lindberg, reprezentantul Serviciului Public de Ocupare din Suedia, care în prezent lucrează în cadrul unui proiect UE în Armenia, dar este și un prieten al Republicii Moldova, care a acordat asistență tehnică în cadrul unor proiecte mai multor instituții din țară în perioada 2009-2014. Proiectul are obiectivul să maximizeze contribuția migranților circulanți armeni la dezvoltarea Armeniei prin valorificarea competențelor, experiențelor și capitalului financiar din țara de destinație către țara de origine. Una din activitățile proiectului este vizita de studiu în țara noastră, în calitate de țară membră a Parteneriatului de Mobilitate cu Uniunea Europeană.