Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 27 Martie 2019 03:40

Piaţa Muncii: locuri vacante, situația din 26 martie 2018

Piaţa Muncii: locuri vacante, situația din 26 martie 2018

Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de 26.03.2018  erau în evidenţă 10981 locuri de muncă vacante, declarate de către angajatori în baza principiilor egalității și non-discriminării (rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială). Piaţa Muncii: locuri vacante, situația din 26 februarie 2018