Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Martie 2019 05:12

Mesaj de felicitare: 18 februarie 2018 – 27 de ani de la crearea Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Republica Moldova

Mesaj de felicitare: 18 februarie 2018 – 27 de ani de la crearea Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Republica Moldova

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 18 februarie 2018 aniversează 27 de ani de activitate, pe parcursul cărora s-a dezvoltat pentru a se adapta necesităților mereu în schimbare ale pieței muncii.
 
În cei 27 de ani de activitate ai ANOFM, piața muncii din Republica Moldova a trecut prin mai multe schimbări. În toată această perioadă Serviciul de Stat de Ocupare a Forței din Republica Moldova, cu cele 35 de structuri teritoriale ale sale a parcurs diferite etape de transformare și dezvoltare, acumulând o bogată experiență, inclusiv bazată pe modelele de succes ale instituțiilor similare din state Uniunii Europene.
 
Astăzi, putem spune că ANOFM a devenit un instrument profesionist, utilizat cu încredere atât de persoanele care caută un loc de muncă, cât și de angajatori. Oferirea serviciilor de calitate clienților, diminuarea șomajului și sporirea numărului de persoane angajate, precum și dezvoltarea parteneriatelor de lungă durată pe piața muncii sunt liniile directoare urmărite în activitatea zilnică desfășurată de ANOFM și agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
 
În toți acești ani ANOFM împreună cu structurile sale teritoriale și partenerii a cunoscut succese în activitatea sa, acordând sprijin populației la încadrarea în câmpul muncii, precum și protecție în caz de șomaj, diversificând canalele de comunicare cu clienții săi, considerând un succes fiecare persoană ajutată la integrarea pe piața muncii.
Totodată nu am fi cunoscut progresul dacă n-am fi abordat și provocările ce stau în fața Serviciului de Stat de Ocupare a Forței de Muncă din Republica Moldova care responsabilizează mult ANOFM și structurile sale teritoriale: dezechilibre pe piața muncii în aspect de mediu rural și urban; mecanisme neeficiente de finanțare a măsurilor pe piața muncii; insuficiența informării tinerilor despre piața muncii; măsuri insuficiente de stimulare a angajatorilor pentru angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile pe piața muncii, inclusiv a persoanelor cu dizabilități și migranților.

 
Cu prilejul aniversării a 27 ani de la crearea Serviciului public de ocupare din Republica Moldova, aducem mulțumiri și felicitări înaintașilor Serviciului, care au stat la baza creării și au pus o temelie solidă a serviciului de ocupare, celor care au inițiat o muncă deloc ușoară în acest domeniu.  Sincere mulțumiri, respect și apreciere din partea conducerii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, tuturor funcționarilor publici angajați în sistemul nostru, pentru munca depusă zi de zi în ajutorul cetățenilor aflați în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor. Mulțumim partenerilor noștri naționali și internaționali cu care conlucrăm pentru a îmbunătăți strategiile, politicile de ocupare și situația pe piața forței de muncă.
Așa cum am demonstrat de-a lungul anilor, cu respect și recunoștință pentru toți angajatorii, colaboratorii, partenerii, vă asigurăm în continuare întreaga noastră disponibilitate și vă mulțumim pentru încrederea acordată.

Cu deosebită considerație,
Raisa DOGARU,
Director ANOFM