Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 16 Februarie 2019 11:56

Comunicat privind rezultatele Târgului locurilor de muncă, inclusiv a Târgului on-line, organizate în perioada 31 ianuarie – 04 februarie 2018

Comunicat privind rezultatele Târgului locurilor de muncă, inclusiv a Târgului on-line, organizate în perioada 31 ianuarie – 04 februarie 2018

În perioada 31 ianuarie – 04 februarie 2018, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) în comun cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a mun. Chișinău, a desfășurat tradiționalul Târg al locurilor de muncă în cadrul celei de-a XVII-a ediții a Expoziției naționale cu genericul „Fabricat în Moldova – Fabricat pentru tine!”, organizat de Camera de Comerț și Industrie, sub patronajul Guvernului.
 
          Evenimentul a avut drept scop sporirea vizibilității ANOFM ca instituție prestatoare de servicii gratuite pe piața muncii, selectarea candidaţilor care corespund cel mai bine cerinţelor angajatorilor, crearea unei comunicări eficiente între angajatori şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
 
          La târg au participat în total 34 agenți economici din diferite domenii de activitate ale economiei naţionale care au oferit peste 1000 locuri de muncă vacante. Alături de angajatori, pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului, au participat și 6 instituții de învățământ profesional, zilnic câte 2 instituții de învățământ.
 
          Peste 2000 persoane care au fost în căutarea unui loc de muncă, au avut posibilitatea să se informeze de la angajatori despre cerințele înaintate candidaților pentru posturile de muncă vacante, așteptările privind calificarea acestora, condițiile de muncă etc. Concomitent, specialiștii prezenți în platou, au oferit informații și consultanță referitoare la serviciile prestate, inclusiv posibilitățile oferite șomerilor de a urma un curs de formare profesională. De asemenea, reprezentanții instituţiilor de învăţământ prezenți la târg au pus la dispoziţia solicitanţilor oferte privind instruirea profesională în diverse profesii/meserii.
 
          Circa 600 persoane au negociat cu angajatorii direct la faţa locului ofertele de muncă concrete. Conform datelor preliminare, circa 200 candidați au fost selectați pentru interviul de angajare de reprezentanții companiilor. Pentru posturile oferite de companiile participante la eveniment, vizitatorii au avut posibilitatea să depună CV-ul şi scrisoarea de intenţie.
 
          Totodată, la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă a fost pusă și banca electronică de date a ANOFM, cu un număr total de peste 8800 locuri de muncă vacante, dintre care circa 3700 în mun. Chișinău. Vizitatorii interesați au avut posibilitatea să acceseze portalul locurilor de muncă www.angajat.md și platforma electronică www.e-angajare.md prin intermediul a două posturi de auto-informare.
 
          Prezenți la eveniment ca parteneri, reprezentanții Inspectoratului de Stat al Muncii, au venit cu un suport informațional în domeniu, oferind solicitanților consultanţă şi informaţii privind legislația muncii și relațiile de muncă.
 
          Tot în această perioadă, 31 ianuarie – 04 februarie 2018, s-a desfășurat ediția a XV-a a Târgului on-line al locurilor de muncă sub genericul „Locuri de muncă din industria prelucrătoare”. La această ediție au participat peste 150 companii cu peste 3000 de joburi.
 
          Timp de cinci zile, platforma www.e-angajare.md a fost disponibilă să ofere persoanelor interesate șansa să cunoască solicitările actuale ale angajatorilor, în special din industria prelucrătoare și să aplice pentru postul ales. Platforma a facilitat întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și companiile angajatoare, oferind transparență procesului de recrutare și aducând ambelor părți implicate beneficiile comunicării directe. Târgul on-line al locurilor de muncă a avut 1594 vizitatori, dintre care 1245 vizitatori unici, inclusiv din România, Germania, SUA, Franța, Armenia, Spania, Irlanda, Rusia, China, Marea Britanie, Georgia ș.a.
 
          Opțiunea persoanelor care au aplicat pentru ofertele de muncă direct de pe platforma www.e-angajare.md a fost joburile de contabil, inginer, consultant bancar, manager (în activitatea comercială), expeditor, planificator logistică, controlor calitate, magaziner, conducător auto, infirmieră, brutar, cusător (industria ușoară) etc.
 
          ANOFM va monitoriza numărul persoanelor care au fost angajate în rezultatul Târgului locurilor de muncă, inclusiv a Târgului on-line.