Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Iunie 2018 19:44

Comunicat informativ privind Ședința extinsă a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Comunicat informativ privind Ședința extinsă a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Astăzi,  11 august  2017 a avut loc şedinţa extinsă a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care conform agendei a examinat două chestiuni cu privire la:
       activitatea Agenției Naționale si a structurilor teritoriale în I semestru 2017, inclusiv realizarea indicatorilor de produs/rezultat si sarcinile pentru  semestru II curent, raportor: Raisa Dogaru, director ANOFM.
practica de implementare a măsurilor active pe piața forței de muncă de către ANOFM din România, raportori:  Raisa Scai, viceministru, Valentina Lungu, director adjunct ANOFM.
Dna Raisa Dogaru, în debutul prezentării activității Agenției Naționale și a structurilor sale teritoriale în prima jumătate a anului curent, a menționat că rezultatele obţinute confirmă tendinţe de creştere a unor indicatori atât în comparaţie cu aceeași perioadă a anului 2016, cât și față de indicatorii planificați, cum ar fi: numărul locurilor de muncă vacante, antrenarea șomerilor la lucrări publice și ponderea șomerilor plasați în câmpul muncii față de numărul șomerilor înregistrați. Totodată, unii indicatori a fost mai dificil de realizat și anume: numărul șomerilor înregistrați și numărul șomerilor, care au absolvit cursuri de formare profesională. În acest context, s-au trasat următoarele concluzii:
-  se atestă o tendință de creștere a numărului de locuri vacante pe parcursul ultimilor ani;
-  în perioada de referință se atestă o scădere relevantă a numărului de șomeri înregistrați (cu 15% mai puțin ca în 6 luni 2016);
-  majoritatea persoanelor înregistrate la agențiile teritoriale au vârsta cuprinsă între 30-49 ani(cca 49%);
-  se menține o pondere mărită a persoanelor pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă(cca 48%);
-  persistă numărul persoanelor cu studii primare, gimnaziale și liceale înregistrate la agenţii(cca 65%);
- se menține cu preponderență șomajul în sectorul rural: șomerii din acest sector alcătuind cca 62%;
-  persistă un deficit al persoanelor calificate în unele domenii: industria ușoară, servicii (vânzător, bucătar, s.a), sănătate, finanțe, management, etc;
-  apelează la formare profesională cu preponderență femeile(61%);
-  majoritatea persoanelor reîntoarse de peste hotare sunt bărbații(75%) și au vârsta cuprinsă între 30-49 ani(61%).
       La ședință au participat membrii Consiliul de Administrație  și șefii agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care împreună cu au dezbătut și aprobat rapoartele prezentate, au venit cu unele sugestii și propuneri, care se vor regăsi în hotărârile respective ale Consiliului.
D-na Raisa Scai și Valentina Lungu s-au expus cu privire la deplasarea efectuată în România la Ministerul Muncii și Justiției Sociale și ANOFM, cu privire la  practica de implementare a măsurilor active pe piața forței de muncă de către ANOFM din România. A fost împărtășită experiența colegilor români privind structura, managementul, legislația, funcția, atribuțiile ș.a.
S-au trasat punctele comune între cele două Agenții, cât și bunele practici, care ar fi utile pentru Republica Moldova.