Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Iulie 2018 00:35

În atenția furnizorilor de formare profesională și agenților economici!

În atenția furnizorilor de formare profesională și agenților economici!

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), informează despre organizarea procesului de selecție pentru participare la pilotarea programului de formare profesională la locul de muncă a șomerilor pentru meseriile de cusător (industria ușoară) și cusătoreasă (industria confecțiilor) cu durata de instruire de 3 luni, având la bază tendințele înregistrate cu privire la oferta și deficitul acut al angajatorilor în forță de muncă în profesiile respective în ultimii 5 ani.
Pilotarea programului de formare profesională la locul de muncă a șomerilor se va  realiza în perioada august-decembrie 2017, în baza Regulamentului cu privire la formarea profesională la locul de muncă a șomerilor, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 119 din 18.07.2017 și Acordului de grant între ANOFM și Organizația Internațională a Muncii,
Pentru pilotarea programului de formare profesională la locul de muncă a șomerilor au fost selectate  7 agenții teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM): mun. Chișinău, mun. Bălți, r. Cahul, r. Soroca, r. Râșcani, r. Dondușeni, r. Hâncești.
Formarea profesională la locul de muncă a șomerilor se va realiza prin parteneriate încheiate între AOFM, furnizori de formare profesională și agenți economici, care își asumă responsabilități și costuri în procesul de furnizare a pregătirii și în cel de evaluare în vederea certificării formării profesionale în profesiile muncitorești menționate.
Agenții economici, care doresc să participe la pilotarea programului și să organizeze activități de formare la locul de muncă pentru meseriile anunțate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
·         sunt înregistrați legal și nu sunt implicați în practici frauduloase și de corupere;
·         nu au datorii, achită toate contribuțiile conform prevederilor legislației în vigoare;
·         au ca obiect de activitate prevăzut în statut, inclusiv ocupația pentru care solicită organizarea formării la locul de muncă;
·         înregistrează deficit de forță de muncă și au intenția de angajare cu normă întreagă pentru perioadă cu durată nedeterminată la ocupația pentru care va organiza formare la locul de muncă, confirmată inclusiv prin declararea locurilor de muncă libere la AOFM;
·         respectă normele de securitate și sănătate în muncă, inclusiv regulile de prevenire asupra riscurilor profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare;
·         au infrastructura necesară pentru executarea contractului privind formarea la locul de muncă și au personal calificat disponibil pentru supervizarea activității de pregătire pe întreg parcursul programului;
·         se obligă să pună la dispoziția cursanților toate mijloacele necesare pentru dobândirea competențelor aferente ocupației;
·         asigură accesul la locul de muncă al cursantului pentru echipa de monitorizare și evaluare a pregătirii profesionale;
·         au capacitatea de a contracta cursantul din prima zi de formare și de a gestiona munca administrativă asociată cu dezvoltarea planului de formare profesională, contractare, plata indemnizației pentru cursant pe perioada formării la locul de muncă, dar și menținerea cursantului la locul de muncă pentru o perioadă de cel puțin un an.
 
Furnizorii de formare profesională, care doresc participe la pilotarea programului și să organizeze activități de formare la locul de muncă pentru meseriile anunțate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
·         să fie legal constituiți și să respecte condițiile de onorabilitate;
·         să respecte efectuarea regulată a plății impozitelor, potrivit legislației în vigoare;
·         să aibă prevăzute în statut /Regulamentul de funcționare sau, după caz, în actul de înființare activități de formare profesională;
·         să fie acreditați pentru furnizarea de formare profesională pentru meseriile menționate;
·         să demonstreze că au capacitate să dezvolte programe de formare profesională în domeniul de activitate corespunzător ocupației subiect al formării la locul de muncă și experiența de a obține acreditare de la Ministerul Educației, în condițiile legii;
·         să demonstreze că au furnizat, evaluat și certificat formare profesională în domeniul de activitate corespunzător ocupației subiect al formării la locul de muncă.
 
ANOFM invită agenții economici și furnizorii de formare profesională interesați,  până la data de 15.08.2017, să anunțe intenția de participare și să depună la una dintre AOFM: mun. Chișinău, mun. Bălți, r. Cahul, r. Soroca, r. Râșcani, r. Dondușeni, r. Hâncești următoarele acte:
agenții economici:
·         Cererea și declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de selectare (formularele se anexează)
·         Extras din Registrul de stat, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
·         Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, emise de organele fiscale;
·         Formularul completat al Ofertei privind locurile de muncă vacante (se anexează)
furnizorii de formare profesională:
·         Planuri de învățământ și programe de studii pentru instruirea teoretică (în volum de 10%) și practică (în volum de 90%) la meseriile selectate pentru procesul de pilotare;
·         Informaţie privind baza tehnico-materială şi metodico-didactică a instituţiei de învățământ;
·         Date despre cadrele didactice, ce vor fi implicate în procesul de formare profesională a şomerilor;
·         Certificat de înregistrare a întreprinderii;
·         Certificat de atribuire a contului bancar;
·         Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de buget, emise de organele fiscale;
·         Devize de cheltuieli pentru fiecare profesie/meserie aparte;
·         Declaraţii privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase.
 
Amintim, la 14.07.2017 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizația Internațională a Muncii și ANOFM au lansat în cadrul unei conferințe de presă, Programul pilot de instruire la locul de muncă a șomerilor, adresat șomerilor necalificați, cu accent pe tinerii dezavantajați. Programul pilot se va desfășura cu suportul financiar și metodologic acordat de către Proiectul Organizației Internaționale a Muncii „Promovarea ocupării tinerilor” și va fi implementat de către ANOFM. Beneficiarii Programului vor fi șomerilor cu vârsta cuprinsă  între 18-35 ani care nu dețin o calificare pe piața muncii și sunt în căutarea unui loc de muncă în profesii muncitorești. În cadrul Conferinței de presă a fost lansat apelul către furnizorii de formare profesională, agenții economici și șomerii interesați de participare în program de a se adresa către AOFM. 
 
Pentru informații suplimentare, rugăm să contactați telefonic:

 
AOFM mun. Chișinău: tel. 022-224440
AOFM mun. Bălți: tel. 0231-20522
AOFM r. Cahul: tel. 0299-22186
AOFM r. Soroca: tel. 0230-23066
AOFM r. Râșcani: tel. 0256-23261
AOFM r.Dondușeni: tel. 0251-22489
AOFM r. Hâncești: tel. 0269-23961