Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 21 Iulie 2018 00:34

Campania de informare și sensibilizare a opiniei publice ''Viitorul îți aparține''

Campania de informare și sensibilizare a opiniei publice ''Viitorul îți aparține''

Campania de informare și sensibilizare a opiniei publice ''Viitorul îți aparține'' a fost desfășurată în perioada 06.06.17- 07.07.17 și a avut drept scop informarea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani, absolvenți ai gimnaziilor și ale liceelor.

Obiectivele primordiale ale campaniei au fost axate pe informarea tinerilor privind situația actuală a pieței muncii și cerințele acesteia, alegerea corectă a profesiei și cunoașterea provocărilor specifice fiecărui domeniu de activitate.
 
Planul de activitate și de comunicare a campaniei s-a realizat prin intermediul următoarelor canale: mediul online, social media, Tv și radio, presă scrisă.Instrumentele ce au contribuit la atingerea scopului au fost:
1. Extensiunea paginii web și crearea de conținut pentru anofm.md/tineri. Pe toată durata campaniei, publicul țintă a fost direcționat către extensiunea paginii anofm.md - www.anofm.md/tineri unde s-a plasat informație actualizată, s-a distribuit toată informația utilă pentru tineri și s-au selectat toate adresele web utile pentru adolescenți, cum ar fi: anofm.md/network/agency, angajat.md, e-angajare etc.                               Astfel, întreaga campanie și toate instrumentele de promovare au fost direcționate spre anofm.md/tineri, care a devenit un punct de reper pentru tineri.
2. Crearea spoturilor video infografice și a spoturilor audio și difuzarea lor la Tv, inclusiv canalele cu acoperire națională pe zonele de Nord și Sud: GRT(Găgăuzia Tv) și BTV(Bălți Tv), la posturile radio cu acoperire pe întreg teritoriu Republicii Moldova:  Radio Noroc, Kiss Fm și Radio Moldova, și în mediul online (YouTube ads) în limba română, rusă și engleză cu durata de 25 de secunde, axate pe două publicuri țintă diferite: tinerii absolvenți a gimnaziilor și a liceelor și patronii întreprinderilor. Spoturile video promovate prin intermediul YouTube ads, în special pe canalele video cu aria de interes a tinerilor absolvenți, a obținut cumulativ peste 55 mii de vizualizări;
3. Materialele tipărite au fost în perfectă armonie cu mesajul și design-ul spoturilor. Astfel au fost elaborate și tipărite leaflete, în număr de 5000 exemplare;
4. Rețelele de socializare Odnoklasniki.ru și Facebook.com sunt cele mai populare și cel mai des accesate în Republica Moldova. Astfel, pentru promovarea pe social media, pe Facebook.com s-a creat pagina ''Anofm pentru tineri''. Administrarea și promovarea acesteia prin intermediul Facebook ADS, a acumulat un total de 1439 like-uri și 1446 urmăritori ai paginii;
5. Pentru cea mai accesată platformă de social media din Moldova: www.odnoklassniki.ru s-au adaptat bannere specifice site-ului și s-a selectat publicul țintă cu categoria de vârstă cuprinsă între 15-18 ani. În urma promovării informației pe această platformă online, s-au obținut  peste 1,5 mln de afișări, peste 218 mii de vizualizări unice și 850 de click-uri.
6. Campania online de promovare a inclus elaborarea bannerelor și promovarea lor pe rețeaua mediatică Google din Moldova și câteva din România dar cu accesare exclusivă din Republica Moldova Elaborarea banner-lor web pentru promovarea online prin intermediul: Google Ads, care a acumulat 4,7 mln afișări și peste 10550 click-uri pe publicitate și accesări pe pagina anofm.md/tineri;
7. Alte materiale tipărite le-au constituit articolele în ziare. Acestea au descris detaliat scopul campaniei și au oferit rezultatele sondajului realizat de către Organizația Internațională a Muncii (OIM) în colaborare cu Biroul Național de Statistică. Astfel, s-au plasat articole în ziarele Jurnal de Chișinău și Timpul, acestea fiind ziare naționale cu cel mai mare tiraj.
 
Poiectul OIM „Promovarea ocupării tinerilor” a fost lansat în cadrul parteneriatului global SIDA-ILO, beneficiarii principali fiind Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Obiectivul principal al proiectului este consolidarea capacității factorilor implicați în implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM 2017-2021) cu focus pe promovarea ocupării tinerilor și a migranților, promovarea locurilor de muncă mai bune și mai multe și combaterea inegalităților de pe piața muncii.