Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 23 Februarie 2020 07:02

Realizări înregistrate în perioada implementării Acordului de Colaborare privind formarea profesională a tinerilor în situaţii de risc şi adulţilor din comunităţi marginalizate (mai 2008 – mai 2009.

Realizări înregistrate în perioada implementării Acordului  de Colaborare privind formarea profesională a tinerilor în situaţii de risc şi adulţilor din comunităţi marginalizate (mai 2008 – mai 2009.

Conştientizând necesitatea întreprinderii acţiunilor de amploare în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului traficului de copii şi formelor grave ale muncii copiilor, Ministerul Economiei şi Comerţului în comun cu Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii au semnat un Acord de Colaborare, care a servit drept cadru legal pentru realizarea în perioada mai 2008 – mai 2009 a „Programului de Acţiuni  pentru replicarea la scară naţională a modelelor ILO-IPEC de monitorizare a muncii copilului (MMC) şi angajare a tinerilor prin consolidarea capacităţii, integrarea modelelor în programe relevante şi mobilizarea de resurse”, susţinut de ILO-IPEC în Republica Moldova.


Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin intermediul structurilor teritoriale a colaborat la faza I a proiectul sub-regional „Proiect de asistenţă tehnică pentru combaterea muncii şi exploatării copiilor, inclusiv traficului de copii în ţările Europei Centrale şi de Est – PROTECT – ECE” al Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO-IPEC) cu toate organismele de implementare : Centrul de Prevenire a Abuzului Faţa de Copii (CNPAC), Centrul „La Strada” şi Centrul de Consultanţă în Afaceri (CCA).


În cadrul acestui proiect (faza II), ILO-IPEC a finanţat „Programul de Acţiuni pentru replicarea la scară naţională a modelelor ILO-IPEC de monitorizare a muncii copilului (MMC) şi angajare a tinerilor prin consolidarea capacităţii, integrarea modelelor în programe relevante şi mobilizarea de resurse”, care s-a implementat de către Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului Faţa de Copii (CNPAC), în cinci arii pilot ale Republicii Moldova : Chişinău, Bălţi, Ungheni, Sîngerei şi Orhei.


Scopul general al proiectului – de a contribui la reducerea vulnerabilităţii minorilor şi adulţilor la trafic şi la facilitarea reabilitării victimelor traficului prin oferirea serviciilor de consiliere profesională, instruire şi plasare în câmpul  muncii pentru integrare profesională pe termen lung a copiilor din grupul de risc şi victimelor traficului din comunităţi marginalizate.


Acordul de colaborare a definit rolurile şi responsabilităţile fiecărei părţi şi a fost axat pe obiectivele: informarea şi consilierea profesională, instruirea profesională, medierea în angajare după absolvirea cursurilor, precum şi asistenţa psihologică, reabilitarea socială şi reintegrarea copiilor retraşi din trafic şi alte forme grave ale muncii copilului, misiunea de realizare revenind Agenţiei Naţionale şi structurilor teritoriale (agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din . Chişinău, Bălţi, Ungheni, Sîngerei şi Orhei).


Pe parcursul derulării proiectului şi implementării Planului Acţiunilor (12.02.08 – 12.05.09) cu suportul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale au fost efectuate diverse activităţi în domeniul formării profesionale a tinerilor în situaţie de risc, facilitarea reabilitării victimelor traficului prin oferirea serviciilor de consiliere profesională, instruire şi plasare în câmpul muncii.


În perioada de implementare în faza II au fost atinse următoarele realizări:


- acordate servicii de consiliere educaţională şi profesională pentru 449 beneficiari direcţi din 445 preconizaţi; 1008 beneficiari indirecţi din 800 preconizaţi şi adulţi 104 adulţi din 100 preconizaţi;


- îndreptate la cursuri de formare profesională de scurtă durată (acoperite de ANOFM)  - 154 de persoane din 145 preconizate:      inclusiv de către AOFM Ungheni – 37 persoane,Chişinău – 33, Orhei – 32, Sîngerei – 30, Bălţi – 22 persoane;


 - au beneficiat de suport material (instrumente şi materiale necesare pentru practica de producţie şi ulterioara activitate în câmpul muncii) – 154 beneficiari din 145 preconizaţi  în suma de câte 1000 lei fiecare;


 - au fost prestate servicii de mediere în angajare absolvenţilor cursurilor de formare profesională. Ca rezultat, în primele 3 luni după absolvire, au fost plasaţi în câmpul muncii 30  absolvenţi (AOFM Bălţi – 10 persoane, Ungheni – 10,Chişinău – 4, Orhei – 3, Sîngerei – 3 persoane);


 - organizată şi desfăşurată ziua de informare a populaţiei pe problemele pieţei muncii cu deplasarea echipei mobile în comuna Petreşti, raionul Ungheni.


Aceste servicii au fost posibile cu suportul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu CNPAC, graţie asistenţei financiare acordate de ILO-IPEC. În cadrul proiectului Agenţia Naţională a acoperit financiar instruirea persoanelor care au fost îndreptate de către agenţii în instituţiile din mun. Chişinău şi la locul de trai, iar organizaţia ILO-IPEC, prin intermediul CNPAC, a efectuat achitările pentru procurarea instrumentelor, materialelor necesare pentru perioada de instruire profesională a beneficiarului în mărime de câte 1000 lei pentru 154 persoane.


Ca urmare a recomandărilor membrilor Comitetului Naţional Director pentru ILO IPEC din 19 februarie 2009, a fost constituită echipa naţională de persoane de resursă care vor participa în diverse evenimente de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii formelor grave ale muncii copilului şi după finalizarea proiectului.