Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 22 Februarie 2020 06:48

Seminare zonale privind dezvoltarea şi diseminarea metodelor de lucru în sistemul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – acorduri finale în cadrul Proiectului moldo-suedez ” Acordarea suportului Serviciului public de ocupare”.

Seminare zonale privind dezvoltarea şi diseminarea metodelor de lucru în sistemul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă – acorduri finale în cadrul Proiectului moldo-suedez ” Acordarea suportului Serviciului public de ocupare”.

În perioada 11-15 mai 2009 în conformitate cu activităţile planificate în cadrul Proiectului moldo-suiedez „Acordarea suportului Serviciului public de ocupare a forţei de muncă din Moldova” Agenţia Naţională a desfăşurat trei seminare zonale la componentul „Diseminarea metodelor de lucru în sistemul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă” în agenţiile pilot - Cahul, Bălţi şi Chişinău, seminare la care au participat directorii şi specialişti din toate agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.


Axat pe unul din componentele de bază ale activităţilor organizate de structurile Agenţiei Naţionale, seminarele s-au desfăşurat intr-un mod interactiv şi au avut drept obiectiv descrierea procesului de lucru cu şomerii/angajatorii şi a serviciilor oferite în exterior, auditoriul urmând să le puncteze pas cu pas pentru ca în activitatea de zi cu zi să le utilizeze în tocmai. Or promovarea unui serviciu de calitate poate fi oferit populaţiei sau angajatorilor doar în condiţiile unui specialist bine instruit, care să fie în măsură să pună la dispoziţia acestora prin cele mai avansate metode şi practici informaţia referitor la specificul pieţei muncii, la cererea şi oferta pieţei muncii, posibilităţile de angajare, formare profesională şi, de ce nu, să poată ghida o persoană spre participare în diferite programe care i-ar deschide o viziune clară cum poate să procedeze într-o situaţie dificilă ce ţine de obţinerea unui loc de lucru.


Moderatorii acestor seminare dna Raisa Dogaru, şef al Direcţiei implementarea politicilor de ocupare şi dna Valentina Burlacu, consultant în aceiaşi direcţie, au făcut uz de toată competenţa pentru ca specialiştii prezenţi în primul rând să înţeleagă şi să primească faptul, că o activitate de succes depinde în mare măsură de atitudinea noastră faţă de acei pentru care lucrăm - clienţii noştri, de abordarea lor, de faptul că orice schimbare pe care o dorim la oferirea unor servicii vine în primul rând de la noi. Astfel, fiind puşi în faţa diferitor dileme de abordare a unui client sau situaţii concrete specialiştii au avut sarcini ce ţineau anume de descrierea unor paşi concreţi sau metode de lucru, de soluţionare a unor situaţii dificile. Altfel spus, trebuiau să demonstreze că tot ce au însuşit teoretic are suport practic. În continuarea instruirii fiecare agenţie teritorială urmează să elaboreze un plan de implementare a metodelor de lucru cu monitorizare ulterioară, pentru ca scopul final al acestei instruiri să fie atins - unificarea serviciilor prestate de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi a le aduce în concordanţă cu aşteptările  publicului ţintă – angajatorilor, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, tuturor  partenerilor sociali de pe piaţa muncii.


Menţionăm, că alături de moderatorii Agenţiei Naţionale au susţinut testul de moderatori, sub privirea binevoitoare a experţilor din proiect Inger Stendlund  Cristina Rosengren, şi Ludmila Dimineţ, director al AOFM Cahul, Galina Zavorotnîi,director al AOFM Drochia şi Galina Grebencea, şef al secţiei principale al AOFM Chişinău.


Agenda seminarelor zonale la componentul „Diseminarea metodelor de lucru în sistemul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă”, a inclus şi prezentări referitoare la rezultatele implementării Proiectului moldo-suedez “Acordarea suportului Serviciului public de ocupare”, situaţia pe piaţa muncii şi politicile implementate.


Subliniem în context că în cadrul acestui proiect implementat în sistemul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă au fost dezvoltate şapte componente:


·        Sistemul informaţional ( trecerea la sistemul informaţional in regim on-line; elaborarea programul Qlik-View; instruirea personalului; dotarea cu echipament performant; dezvoltarea paginii web a Agenţiei Naţionale şi a Portalului guvernamental „Piaţa muncii în RM”; iniţierea intranetului, poşta electronică; accesul tuturor angajaţilor la internet);


·        Prognoza pieţei muncii ( elaborarea Metodologiei de prognoză a pieţei muncii; elaborarea prognozei şi a Barometrelor profesiilor; Instruirea personalului; informarea publicului şi a actorilor pe piaţa muncii);


·        Strategia de comunicare ( elaborarea Strategiei de comunicare şi a Planului de acţiuni de implementare a Strategiei; instruirea personalului; materiale în curs de elaborare în acest domeniu - Standard de reguli de comunicare vizuala, procedura de colaborare cu mass-media);


·        Strategia dialogului social ( elaborarea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a dialogului social pe piaţa muncii în cadrul sistemului ANOFM şi a Planului de acţiuni de implementare a Strategiei; diseminarea Strategiei tuturor partenerilor sociali de nivel naţional şi teritorial; Instruirea personalului);


·        Strategia privind modul de lucru cu grupurile vulnerabile ( Crearea agenţiilor-pilot, care şi-au îmbunătăţit capacităţile de lucru cu persoanele vulnerabile (Cahul, Chişinău, Bălţi, Soroca); elaborarea şi aprobarea Strategiei privind modul de lucru cu grupurile vulnerabile pe piaţa muncii; elaborarea Ghidului privind metodele de lucru cu grupurile vulnerabile; crearea Grupului strategic de lucru din care fac parte reprezentanţi ai instituţiilor interesate în integrarea grupurilor vulnerabile);


·        Centru de Informare a Tinerilor despre Piaţa Muncii (elaborarea Regulamentului de activitate; instruirea personalului, inclusiv în străinătate; elaborarea prospectului despre crearea şi deschiderea Centrului);


·        Dezvoltarea şi diseminarea metodelor de lucru ( descrierea procesului de lucru cu şomerii şi angajatorii; descrierea serviciilor în exterior; instruirea personalului).