Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 23 Februarie 2020 06:30

Lansarea Centrului de Informare a Tineretului despre Piaţa Muncii.

Lansarea Centrului de Informare a Tineretului despre Piaţa Muncii.

Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în parteneriat cu Serviciul Suedez de Ocupare şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională, au lansat astăzi, 30 aprilie, în cadrul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău Centrul de Informare a Tineretului despre Piaţa Muncii.


Centrul a fost deschis cu suportul proiectului „Acordarea suportului Serviciului public de ocupare a forţei de muncă”, finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională, şi va oferi consultanţă şi informaţii cu privire la oportunităţile de angajare contribuind, astfel, la sporirea ocupării forţei de muncă şi creşterii economice a ţării.


Crearea Centrului corespunde noilor cerinţe dictate de procesul de formare a pieţei muncii şi va constitui un instrument de implementare a politicilor pe piaţa muncii.


Beneficiarii Centrului sînt persoanele tinere, preocupate de căutarea unui loc de muncă, inclusiv tinerii reveniţi în ţară de peste hotare, cît şi persoanele care se află în faţa dilemei de alegere a unei profesii şi intenţionează să urmeze un curs de pregătire profesională sau să se informeze despre oportunitatea de a-şi deschide o afacere pe cont propriu.


Conform statutului său, Centrul va oferi beneficiarilor un spectru larg de servicii specializate de informare, bazate pe principiul de auto-informare şi auto-servire, precum şi consultanţă referitor la oportunităţile de angajare în muncă: informaţii despre piaţa muncii teritorială şi naţională, despre cererea şi oferta forţei de muncă la nivel local şi condiţiile de ocupare a locurilor de muncă libere în ţară etc.


În sediul Centrului sunt instalate posturi de auto-informare, destinaţia căroraeste disponibilitatea de informare despre locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a lor. Astfel,  orice persoană se poate informa de sine stătător, în dependenţă de necesităţile individuale, despre situaţia actuală pe piaţa muncii şi serviciile prestate în acest domeniu de Agenţia Naţională.


Totodată, tinerii au posibilitatea să-şi plaseze de sine stătător pe Portalul guvernamental „Piaţa muncii în RM” CV, iar prin intermediul cabinelor telefonice - să contacteze gratuit angajatorii pentru a negocia angajarea în câmpul muncii.


Centrul va pune la dispoziţia beneficiarilor o serie de publicaţii şi broşuri, diverse studii şi rapoarte privind politicile promovate pe piaţa muncii, oportunităţile de formare profesională, riscurile migraţiei nereglementate, cît şi materiale video la temă.


La eveniment au participat dnul Sergiu Sainciuc, viceministru al economiei şi comerţului, Ion Holban, director general interimar ANOFM, Per Lindberg, managerul proiectului “Acordarea suportului servicului public de ocupare din Moldova” (Suedia) reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, societăţii civile, parteneri sociali.