Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 01 Iunie 2020 11:42

Tîrgul Republican al Locurilor de Muncă pentru Tineret

Tîrgul Republican al Locurilor de Muncă pentru Tineret

În conformitate cu Planul de acţiuni consacrat Anului Tineretului la 29 mai 2008 Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizează Tîrgul Republican al Locurilor de Muncă pentru Tineret,  la care vor participa circa 100 de angajatori din municipiul Chişinău şi 30 de instituţii de învăţămînt de diferite nivele, Centrele universitare de informare şi orientare profesională de pe lîngă Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova şi Academia de Studii Economice din Moldova, Uniunea Naţională a Studenţilor şi Tineretului din Republica Moldova, organizaţii non-guvernamentale în domeniul serviciilor de consultanţă privind deschiderea şi dezvoltarea afacerilor.Conform unei bune tradiţii la tîrg va participa Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău, care va pune la dispoziţia participanţilor banca electronică de date a locurilor vacante declarate de agenţii economici din municipiul Chişinău, precum şi  va oferi informaţii privind situaţia pieţei muncii în municipiu şi va promova serviciile oferite gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.Această ediţie a tîrgului va oferi tinerilor posibilitatea de negociere directă cu angajatorii, acces rapid la banca electronică republicană a locurilor de muncă vacante, informaţii privind serviciile prestate pe piaţa forţei de muncă şi oportunităţi de formare profesională, consultanţă în domeniul legislaţiei muncii şi deschiderii unei afaceri.Totodată în cadrul tîrgului se vor întruni instituţii de învăţămînt de diferite nivele, care vor veni către cei tineri cu magica „lume a profesiilor” - fiecare instituţie de învăţămînt prezentîndu-şi specialităţile şi condiţiile de instruire în cele mai diverse forme.Un colorit deosebit va da tîrgului utilizarea metodelor contemporane de diseminare a informaţiei despre piaţa muncii pentru diferite categorii ale populaţiei: spaţiul de auto-informare, unde vor fi  instalate posturi electronice care vor asigura accesul la portalul „Piaţa muncii în Republica Moldova” şi difuzarea informaţiei video despre piaţa muncii, instituţiile de învăţămînt, angajatori prin ecranele instalate pe diferite platouri ale tîrgului.Tîrgul va avea loc la 29 mai 2008, în incinta Palatului Republicii (str. Maria Cebotari, 16) intre orele 09.30-15.00.Vă invităm să fiţi cu noi la 29 mai curent!
Telefon de contact 22-40-87