Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 02 Iunie 2020 00:33

Indicatori ai activităţii Agenţiei Naţionale în trimestrul I al anului curent.

În conformitate cu cadrul normativ şi legislativ din domeniu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale au desfăşurat în trimestrul I al anului în curs diverse activităţi destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.


Au fost promovate diverse masuri active, care au avut drept scop integrarea persoanelor pe piaţa muncii, în rezultatul cărora au beneficiat de serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă 34,1 mii persoane. Astfel, au fost susţinuţi şi au găsit un loc de muncă 5,4 mii persoane sau 35,7 la sută din numărul celor înregistraţi. Pe parcursul trimestrului agenţiile teritoriale au gestionat 15,3 mii locuri de muncă libere. În această perioadă au fost antrenate la lucrări publice 788 persoane din categoriile de populaţie vulnerabile.


Au beneficiat de servicii de mediere a muncii circa 28,7 mii persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 14,6 mii femei sau 51,0 %.


În primele trei luni ale anului curent au beneficiat de servicii de orientare şi consiliere profesională, consultanţă de selecţie profesională 6,4 mii persoane, dintre care 3,6 mii femei  şi  4,6 mii persoane cu statut de şomer.
Au absolvit  cursurile de formare profesională 1366 persoane.


În trimestrul I al anului 2008 din bugetul Fondului de şomaj pentru realizarea masurilor pasive au alocate 4746.4 mii lei, iar finanţarea cheltuielilor  pentru realizarea măsurilor active au constituit 3208 mii lei. Astfel, au beneficiat de ajutor de şomaj de la începutul anului 2785 şi 2178 de alocaţie de integrare şi reintegrare profesională.


Conform bazei de date a sistemului informaţional al Agenţiei Naţionale pentru  Ocuparea Forţei de Muncă la 1 aprilie 2008 în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă se aflau 22,1 mii şomeri  şi  10,3 mii locuri vacante.