Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 13 Decembrie 2019 08:23

La 04.04.08 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

La 04.04.08 s-a desfăşurat şedinţa Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

La 04.04.2008 Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale s-a întrunit într-o şedinţă ordinară.


Agenda şedinţei a cuprins chestiunile privind: activitatea Agenţiei Naţionale desfăşurată în a. 2007 şi sarcinile prioritate pentru a. 2008; aprobarea Planului de activităţi al Agenţiei Naţionale privind realizarea Programului de acţiuni consacrate Anului Tineretului; aprobarea Planului de acţiuni pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor Agenţiei Naţionale întru realizarea prevederilor pct. 2 al Procesului verbal nr.1404 din 26.02.08 al şedinţei organizate în cadrul Guvernului privind totalurile desfăşurării ediţiei a VII a Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova” şi chestiuni organizatorice.


C u referire la activitatea Agenţiei Naţionale desfăşurată în a. 2007 şi sarcinile prioritate pentru a. 2008 în cadrul şedinţei s-a menţionat, că în principiu toţi indicatorii prevăzuţi pentru perioada anul 2007 au fost îndepliniţi, s-au promovat serviciile de mediere a muncii, informare şi consiliere profesională, orientare şi formare profesională, antrenare a şomerilor la lucrări publice, etc.


Realizarea totală a bugetului fondului de şomaj la compartimentul protecţia socială a şomerilor a constituit 99,3 la sută din sursele financiare aprobate şi, practic, toate articolele de cheltuieli au fost utilizate maximal.


Ca obiective prioritare pentru anul curent s-au evidenţiat promovarea măsurilor de sporire a gradului de ocupare a populaţiei în contextul sarcinilor înaintate de Preşedintele RM la întrunirea cu factorii de decizie din 08.02.2008; implicarea activă a autorităţilor publice centrale şi locale, a structurilor Agenţiei Naţionale la promovarea politicilor active pe piaţa forţei de muncă pentru reducerea ratei şomajului şi atingerea unei ocupări a populaţiei cît mai depline; promovarea măsurilor de integrare a tineretului pe piaţa forţei de muncă, conform Planului Naţional de activităţi destinat Anului Tineretului, precum şi elaborarea unui Plan de acţiuni întru realizarea recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii, orientat spre îmbunătăţirea capacităţilor Agenţiei Naţionale şi modernizarea serviciilor structurilor acesteia.


În a. 2008 urmează să fie elaborată şi implementată Metodologia de prognoză şi analiză a pieţei muncii pentru sporirea activităţilor structurilor Agenţiei Naţionale; Strategia de comunicare şi Strategia dialogului social (în comun cu partenerii sociali).


Tot pentru această perioadă este preconizată constituirea şi dotarea Centrului Naţional de informare a tineretului despre piaţa muncii şi crearea sistemului informaţional în domeniul migraţiei forţei de muncă.
Consiliul de administraţie a aprobat două planuri de acţiuni:  • Planul de acţiuni ANOFM privind realizarea Programului de acţiuni consacrate Anului Tineretului, care cuprinde activităţi de ameliorare a situaţiei tinerilor pe piaţa muncii. Măsurile prevăzute în acest Plan de acţiuni vor fi finanţate din sursele Fondului de şomaj, sursele financiare ale donatorilor străini, precum şi din alte mijloace;

  • Planul de acţiuni pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor ANOFM întru realizarea prevederilor pct.2 al Procesului verbal nr.1404 din 26.02.08 al şedinţei organizate în cadrul Guvernului privind totalurile desfăşurării ediţiei a VII a Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”.În temeiul pct. 3 al Hotărîrii Guvernului nr.1201 din 07.10.2003 „Cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă” dnul Ion Holban, director general interimar a fost inclus în componenţa Consiliului de Administraţiei în calitate de vicepreşedinte.