Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 30 Mai 2020 19:15

Un proiect de generare a locurilor de muncă.

La 26 martie curent în oraşul Floreşti s-a produs lansarea oficială a Proiectului de generare a locurilor de muncă „Floreana Fashion”, care începînd cu luna noiembrie 2007 a instruit, angajat şi susţinut dezvoltarea profesională a peste 80 tinere din raion.


Acest proiect este unul din multiplele proiecte abordate în cadrul Declaraţiei de Parteneriat, semnată între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Catholic Relief Services (CRS/META) Moldova, conţine drept obiective de colaborare formarea profesională a tinerilor în situaţiile de risc, facilitarea reabilitării victimelor traficului de fiinţe umane prin oferirea serviciilor de consiliere profesională, instruirea şi plasarea în cîmpul muncii.Implementarea acestui proiect în raionul Floreşti este gestionată de un comitet, constituit din factori de decizie la nivel local, care reprezintă instituţii de stat şi organizaţii neguvernamentale – Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Floreşti, Întreprinderea cu Capital Străin „Floreana Fashion” SRL (Floreşti), Centrul Tinerilor Antreprenori din Moldova „STEAUA”, Consiliul Raional şi Primăria or. Floreşti, etc.


Proiectul a derulat cu sprijinul financiar al Departamentului Muncii al Statelor Unite, Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi a contribuţiei semnificative a comunităţii.


Factorii de decizie din raion au contribuit la acoperirea costurilor operaţionale ale proiectului în proporţie de 70 la sută, fapt ce denotă o susţinere activă a tinerelor care doresc să-şi găsească un loc de muncă şi să-şi creeze o bunăstare socială durabilă în Moldova.


Proiectul  este destinat tinerelor, cu vîrsta cuprinsă între 18-30 ani, aflate în căutarea unei alternative plecării peste hotare, şi este axat pe trei componente principale:
  • garanţie la plasarea în cîmpul muncii;  • trening în dezvoltarea abilităţilor tehnice şi personale;  • o varietate de activităţi şi sisteme de sprijin pe durata întregului proces de instruire.


Proiectul de generare a locurilor de muncă va ajuta la dezvoltarea rezistenţei contra condiţiilor de sărăcie şi riscurilor de trafic a femeilor tinere.