Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 24 January 2019 01:34

Servicii de informare. Servicii de autoservire

  • Centrul de Informare despre piaţa muncii -  oferim informaţii  asupra situaţiei generale a pieţei muncii şi a principalelor sale tendinţe de dezvoltare (detalii aici)
  • Centrul de Apel - oferim asistenţă şi consultanţă prin telefon în probleme ce ţin de accesul la serviciile de ocupare a forţei de muncă  (detalii aici)
  • Autoservire asistată - furnizăm informaţii despre posibilităţile de încadrare de sine stătătoare în câmpul muncii (detalii aici)