Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 08 July 2020 10:22

ANOFM a semnat un acord de colaborare în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

ANOFM a semnat un acord de colaborare în vederea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi

În vederea sporirii calității serviciilor publice acordate populației Republicii Moldova, avînd ca obiectiv incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, astăzi, 8 august 2019, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a semnat un acord de colaborare cu Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă.
 
Documentul prevede transmiterea listelor de evidență nominală a persoanelor cărora li s-a determinat gradul de dizabilitate, avînd ca scop implementarea prevederilor Legii nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Legii nr. 105 din 14 iunie 2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj.
 
 În baza prezentului Acord, Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă va furniza informaţia cu privire la cetăţenii Republicii Moldova, persoane cu dezabilităţi, în vederea utilizării acesteia de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  pentru organizarea înregistrării acestora cu statut de șomer, avînd ca scop participarea acestora la măsurile de promovare a ocupării forței de muncă.
 
Raisa Dogaru, directorul ANOFM a menționat că instituția împreună cu structurile sale teritoriale acordă o atenție sporită  creșterii șanselor de integrare profesională a persoanelor cu dizabilități pe piața muncii, a gradului de informare privind serviciile prestate de subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, locurile de muncă libere înregistrate și condițiile de ocupare a acestora, iar acordul semnat astăzi va oferi o oportunitate persoanelor cu dizabilități privind asigurarea dreptului la muncă.
 
Narcisa Mamaliga, directorul Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă a subliniat importanța incluziunii sociale a beneficiarilor prin dezvoltarea mai multor servicii sociale pentru persoane cu dizabilități, cît și informarea acestora despre drepturile lor la determinarea dizabilităţii şi capacităţii de muncă.
 
Partenerii s-au arătat deschiși spre o colaborare fructuoasa pe viitor, sprijin reciproc  prin acţiuni comune prevăzute în Acord printre care se enumeră informarea, actualizarea, protecţia datelor cu caracter personal şi securitatea datelor transmise, etc în scopul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.