Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 24 July 2019 07:29

ANOFM găzduiește misiunea consultantului ILO care oferă suport pentru o mai bună implementare a procedurilor Legii nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj

ANOFM găzduiește misiunea consultantului ILO care oferă suport pentru o mai bună implementare a procedurilor Legii nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de șomaj

În perioada 8-10 aprilie 2019 se desfășoară atelierul de lucru orientat spre elaborarea ghidului pentru specialiştii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) și subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (STO), pentru o mai bună implementare a procedurilor Legii nr. 105  cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, eveniment organizat cu suportul Proiectului Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO) „Promovarea ocupării tinerilor”.
 
Misiunea consultantului ILO, Valii Corbanese cuprinde instruirea colaboratorilor ANOFM și STO privind Legea nr. 105, art. 39Acordarea consultanţei, asistenţei şi sprijinirii iniţierii unei afaceri” și art. 40  „Susţinerea proiectelor de iniţiative locale”, precum si elaborarea ghidului de operare pentru specialiștii de ocupare privind etapele de implementare a masurilor, criteriile de selectare a angajatorilor si șomerilor, documentele specifice implementării si indicatorii de monitorizare a măsurii, etc.
 
Totodată, consultantul ILO va desfășura ședinţe de instruire și ghidare cu reprezentanţii Serviciului de monitorizare şi a Observatorului pieţei muncii din cadrul ANOFM  privind elaborarea notelor analitice cu privire la tendinţele pieţei muncii; cererea şi oferta pieţei muncii; tendinţele pieţei muncii şi ocuparea forţei de muncă, etc.
 
Proiectul ILO, prin intermediul consultantului a mai oferit suport în elaborarea ghidurilor de implementare a noilor proceduri a legii și va facilita instruirea specialiștilor in vederea pilotării a câtorva măsuri active cu suportul tehnic și financiar al proiectului.
 
Amintim că ANOFM a participat la elaborarea noii Legi cu privire la promovarea ocupării forței de muncă, concept elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Social. La fel, ANOFM a fost gazda experților ILO pentru a elabora un plan strategic de modernizare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.