Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 16 February 2019 22:36

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni