Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 23 May 2019 22:07

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni