Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 15 December 2018 07:51

Nota informativă privind monitorizarea activității de formare profesională a şomerilor în anul 2018, 9 luni