Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 16 November 2018 08:45

Conferința Națională "O carieră de succes acasă. Abordarea sistemică a educației pentru carieră"

Conferința Națională "O carieră de succes acasă. Abordarea sistemică a educației pentru carieră"

În perioada  1-2 decembrie 2017, se desfășoară Conferința Națională "O carieră de succes acasă. Abordarea sistemică a educației pentru carieră", avînd drept scop dezvoltarea serviciilor de ghidare în carieră care integrează eforturile sistemului educaţional şi ale instituţiilor de pe piaţa muncii.
 
Obiectivele conferinței vizează valorificarea intervenţiilor sistemice în educaţia pentru carieră, dezvoltarea serviciilor de ghidare în carieră care integrează eforturile sistemului educaţional şi ale instituţiilor de pe piaţa muncii. Rezultatele proiectului REVOCC şi schimb de experienţă domeniu.
 
Evenimentul este prilejuit de finalizarea proiectului REVOCC , implementat de CEDA în parteneriat cu ANOFM, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare.
 
La conferința participă oficiali de rang înalt, reprezentanți ai Ministerelor de resort, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și structurilor sale teritoriale, directorii de licee, colegii, scoli profesionale, profesori și elevi, agenți economici, antreprenori, experți internaționali.