Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 26 September 2018 13:42

Cetățenii Republicii Moldova care au locuit și au muncit în Franța vor primi suport de reintegrare la întoarcerea în țară

Cetățenii Republicii Moldova care au locuit și au muncit în Franța vor primi suport de reintegrare la întoarcerea în țară

Cetățenii Republicii Moldova care au locuit și au muncit în Franța vor primi suport de reintegrare la întoarcerea în țară. Aceștia vor beneficia de ajutoare materiale și financiare pentru dezvoltarea unei afaceri, încadrarea în câmpul muncii precum și incluziunea socială. Un acord de colaborare în acest sens, a fost semnat astăzi, 2 octombrie curent, între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al Republicii Franceze.
 
Acordul va fi implementat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și  prevede susținerea la reintegrare a cetățenilor Republicii Moldova reîntorși din Franța prin:
- ajutor pentru reintegrarea socială, care include suportul oferit beneficiarilor şi familiilor acestora pentru o perioadă de maxim 6 luni și finanțarea primelor cheltuieli în scopul reintegrării familiei, etc;
- ajutor pentru reintegrarea în cîmpul muncii, care prevede asigurarea unei părţi din salariul brut, în afara contribuțiilor angajatorului, care va fi determinată împreună cu angajatorul candidatului recrutat, în proporție de maxim 50%, pe parcursul primului an din contractul de muncă; suportul personalizat al salariatului realizat de către prestatorul OFII, pentru a-l ajuta pe acesta să înţeleagă mai bine domeniul de muncă, etc;
- ajutor de reintegrare prin inițierea unei afaceri, care include suport pentru realizarea unui studiu de fezabilitate a proiectului de inițiere a unei afaceri; finanţarea formării tehnice sau de calificare, conform necesităților beneficiarului; o alocaţie financiară pentru demararea şi punerea în aplicare a proiectului etc.
 
Implementarea programului de ajutor pentru reintegrare va avea un impact pozitiv asupra pieţei forţei de muncă şi, în consecinţă, asupra reglementării eficiente a procesului migraţional, fiind primul Acord în Republica Moldova pentru reintegrarea cetățenilor moldoveni, care va contribui la bunăstarea economică și socială a populației.
 
Semnarea Acordului reiese din Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 privind ,,Promovarea și implementarea unui program complex, multidisciplinar și interinstituțional de reintegrare a persoanelor revenite de peste hotare’’.