Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 30 May 2020 21:19

Peste 3000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au vizitat Târgul locurilor de muncă, expus în cadrul Expoziţiei naţionale multiramurale „Fabricat în Moldova”...

Peste 3000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au vizitat Târgul locurilor de muncă, expus în cadrul Expoziţiei naţionale multiramurale „Fabricat în Moldova”...

Între 01-05 februarie curent, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a desfăşurat un Târg al locurilor de muncă în cadrul Expoziţiei naţionale multiramurale “Fabricat in Moldova”.Printre cei unsprezece agenţi economici participaţi la târg s-au regăsit SC „Tradiţii noi” SRL, ÎM „Firstline” SRL, SA „Ionel”, ÎM „Max&Furniture”, SRL „Euromarbi”, SA „Introscop”,  SRL „Vinangro-comerţ”; SA „Incomass”, SA „Făurarul”, SRL „777&C”, Societatea de Asigurări şi Reasigurări „Donaris Grup” SA, SC „Tradiţii Noi” SRL.Aceştia au expus circa 800 locuri vacante în mun. Chişinău în domeniul industriei, serviciilor, confecţiilor, asistenţei medicale. Concomitent aceştia au avut posibilitatea să-şi promoveze propria activitate: au depus mostre de produse, panouri informative, etc.Circa 300 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au solicitat angajatorilor informaţii despre locurile vacante, care au selectat pentru angajare 60 de persoane.Totodată vizitatorii s-au informat şi despre locurile de muncă vacante înregistrate de toate agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Acest lucru a fost posibil datorită posturilor de auto-informare electronică, care au fost amplasate pe platoul târgului, şi care au oferit vizitatorilor acces rapid la baza electronică de date a Agenţiei Naţionale. Astfel, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au consultat informaţia despre circa 4000 de locuri de muncă,  declarate de agenţii economici.Tradiţional, la târg a participat Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău cu circa 1700 locuri de muncă, înregistrate în banca electronică de date.Alţi parteneri ai Agenţiei Naţionale la desfăşurarea acestui târg au fost:Direcţia politica de cadre a Cancelariei de Stat , care a promovat informaţia despre cadrul legal cu privire la încadrarea persoanelor în serviciul public, şi condiţiile de bază pentru a candida la o funcţie publică. Direcţia a informat despre 400 de funcţii publice vacante de la autorităţile publice centrale.Şapte instituţii profesionale de învăţământ au venit cu informaţii utile privind instruirea profesională în diverse profesii/meserii solicitate actualmente pe piaţa forţei de muncă.Agenţia privată de ocupare „Top Jobs” SRL a propus participanţilor baza sa de date a locurilor vacante, care cuprindea diverse profesii şi specialităţi solicitate pe piaţa muncii din ţară.Pe tot parcursul desfăşurării târgului reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii au acordat consultanţă şi informaţii juridice în domeniu.Menţionăm totodată, că zilnic specialiştii Agenţiei Naţionale au oferit consultanţă vizitatorilor şi au pus la dispoziţia acestora o gamă largă de materiale informative (inclusiv video) despre serviciile prestate  pe piaţa forţei de muncă de către structurile Agenţiei Naţionale.