Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 08 July 2020 11:16

ACORD DE COLABORARE ...

ACORD DE COLABORARE ...

La 20 ianuarie 2011 a fost semnat  Acordul de colaborare între Confederaţia Naţională a Sindicatelor (CNSM) şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).Acesta a fost semnat în cadrul unei întrevederi a membrilor Comitetului Confederal al CNSM cu conducerea şi factori de decizie ai ANOFM, la care s-au  prezentat rezultatele activităţilor în domeniul parteneriatului social pe piaţa forţei de muncă în anul 2010 şi s-au dezbătut unele aspecte ale parteneriatului social pe piaţa forţei de muncă. Menţionând activităţile cu impact bun pe piaţa forţei de muncă, părţile au abordat şi diverse probleme existente pe piaţa muncii şi care necesită o atenţie deosebită.Printre subiectele sensibile punctate s-au regăsit angajarea în sectorul informal, situaţia dificilă la capitolul formarea profesională a salariaţilor în cadrul unităţilor economice, existenţa locurilor de muncă prost plătite şi condiţii nefavorabile pe care şomerii nu le acceptă, problemele cu care se confruntă tinerii pe piaţa forţei de muncă.Problemele care persistă pe piaţa muncii pe parcursul mai multor ani au o consecinţa nefastă asupra funcţionării mecanismelor pieţei muncii.În opinia sindicatelor lacunele cadrului legal referitor la salarizare (actualmente sunt aplicate mai multe valori ale salariului minim 1100 lei în sectorul real şi 600 în sectorul bugetar), lipsa unor standarde în domeniul normării muncii, discripanţa dintre instruire/calificare profesională şi cererea pieţei muncii, lipsa unui dialog social productiv la nivelul teritorial al parteneriatului social, cât şi faptul că ANOFM în prezent nu gestionează de sine stătător Fondul de şomaj  - sunt un şir de probleme care urmează a fi soluţionate.Dl Ion Holban, directorul general al ANOFM a menţionat: ”În prezent 40% dintre persoanele care stau la evidenţa ANOFM nu au nici o meserie sau au o calificare joasă,  2/3 dintre acestea provin din mediul rural. Drept u na din cele mai grave probleme care se menţin pe piaţa muncii este angajarea tinerilor, care se confruntă cu un risc mai mare de a deveni şomeri, comparativ cu alte grupuri ocupaţionale. Potrivit statisticilor ANOFM, rata şomajului în rândul tinerilor este 2-3 ori mai mare decât media pe ţară.Aceasta,  în mare parte, este concsecinţa pregătirii profesionale neadecvate exigenţelor pieţei muncii, numărul absolvenţilor de studii superioare depăşind cu mult pe cel al muncitorilor calificaţi, solicitaţi de piaţa muncii.În acest context o soluţie ar fi instruirea şi perfecţionarea cadrelor la locul de muncă, dar angajatorii au nevoie de o garanţie că persoanele instruite vor rămâne să activeze în continuare în întreprinderea dată.O altă problemă este că tinerii care au absolvit studiile generale nu sunt orientaţi corect pe piaţa muncii. Aici se resimte lipsa unui sistem eficient de orientare profesională a tinerilor. În acest sens, în programul de studii a sistemului de învăţământ obligatoriu ar fi bine să fie instituită disciplina „Orientarea profesională”.În acestă ordine de idei menţionăm că semnarea Acordului de colaborare vine în contextul extinderii dialogului social, astfel încât, partenerii sociali să identifice şi să hotărască de comun acord care sunt necesităţile pieţei forţei de muncăAcord de colaborare este complimentat de un Plan de acţiuni pentru anul 2011, care vizeazăun şir de activităţi comune.