Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 02 July 2020 11:58

Activităţi de informare...

Activităţi de informare...

Recent specialiştii Centrului de Informare despre piaţa muncii din municipiul Chişinău au organizat 3 seminare de informare privind prevederile legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă pentru 16 persoane din Penitenciarul nr.15 din Cricova.


Seminarele a focusat atenţia celor prezenţi printr-un spectru de informaţii pe cât de utile pe atât de variate, menite să contribuie la o mai bună cunoaştere şi înţelegere  a schimbărilor  ce au loc actualmente pe piaţa muncii.Totodată participanţii au discutat şi diverse aspecte ce ţin de angajarea ulterioară în câmpul muncii, serviciile acordate de către Agenţie şi situaţia pe piaţa forţei de muncă la nivel naţional şi local.Pentru deţinuţi a fost prezentată o informaţie amplă despre instituţiile de învăţământ din ţară şi condiţiile de înmatriculare în şcolile profesionale.Specialiştii Centrului de Informare au făcut uz de diferite tehnici şi metode de comunicare pentru a transmite participanţilor la seminar informaţia necesară pentru ca aceştia, la eliberarea din detenţie, să fie în măsură să-şi caute în cel mai scurt timp un loc de muncă, care ar corespunde capacităţilor profesionale.De asemenea participanţii la seminare au fost informaţi despre măsurile de protecţie socială, modalitatea de înregistrare şi actele necesare pentru înregistrare la Agenţie, cât şi acordarea alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională în conformitate cu legislaţia în vigoare.Menţionăm în context, că Centrul de Informare a desfăşurat la 08 iunie curent asemenea activităţi de informare şi la Penitenciarul nr.16 de la Pruncul la care au participat 11 persoane, iar la 02 martie curent la Penitenciarul nr.15 de la Cricova  cu  participarea 5 persoane.Un rol aparte în timpul seminarelor s-a acordat formării gândirii pozitive, cât şi capacităţilor de a nu reacţiona negativ dacă angajatorul refuză angajarea în câmpul muncii.Seminarele au fost organizate în conformitate cu Planul de activitate al Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă municipiul Chişinău şi solicitările parvenite de la penitenciarele respective.Participanţii au fost informaţi despre oportunităţile de formare profesională, meseriile care pot fi obţinute prin intermediul Agenţiei, inclusiv perioada de instruire pentru fiecare profesie.