Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 03 July 2020 21:26

Activităţi de parteneriat destinate tinerelor aflate în căutarea unui loc de muncă...

Activităţi de parteneriat destinate tinerelor aflate în căutarea unui loc de muncă...

La 21 iulie 2010 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raionul Făleşti a organizat pentru persoanele tinere aflate în căutarea unui loc de muncă un seminar-tarining cu tema ,,Angajarea în cîmipul muncii".


Seminarul  a fost desfăşurat în colaborare cu dna Elena Bordianu, formator la Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi, organizaţie parteneră de implementare a proiectului MEEETA, proiect coordonat de Winrock International şi finanţat de LED LIECHTENSTEIN cu scopul de a instrui tinerii în metodele de căutare a unui loc de muncă şi plasare în cîmpul muncii.În cadrul seminarului formatorul şi specialiştii Agenţiei au venit cu informaţii relevate ce ţin de utilizarea celor mai eficiente căi de identificare a unui loc de muncă, explicându-se diverse detalii din structura unui CV, cât şi opinii interesante referitor la scrisoarea de intenţie tot mai des solicitată de angajatori potenţialilor angajaţi.Un accent deosebit s-a pus asupra pregătirii pentru interviul de angajare. Prin jocuri de simulare tinerii au învăţat care este rolul aspectului exterior, al comunicării nonverbale - gesturile folosite, care le pot aduce succes în discuţia cu angajatorul.Metodele de lucru cu participanţii au fost mai puţin obişnuite (lucru diferenţiat, în grupuri mici, perechi). Aceasta a permis participaţilor la seminar să-şi dezvolte abilitaţi de comunicare pentru a se cunoaşte pe sine a-şi valorifica propriul potenţial.Seminarul a culminat prin simularea interviului de angajare, moment în care participanţii au aplicat cunoştinţele căpătate în timpul instruirii.La sfârşitul activităţii participanţii la instruire au făcut concluzii despre ce au învăţat, menţionând cele mai interesante module promovate şi pronunţându-se totodată asupra temelor de instruire pentru alte seminare.La această interesantă instruire au participat 25 de tinere, cu vârsta cuprinsă  între 16 -29 ani, înregistrate în baza de date a Agenţiei cu statut de şomer.În context menţionăm că la 19 august 2010 Agenţia Făleşti planifică desfăşurarea