Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 05 July 2020 13:35

Activităţi de parteneriat...

Activităţi de parteneriat...

 În perioada 21-28 iunie 2010 Agenţia Naţională a participat la un şir de mese rotunde organizate de Ministerul Educaţiei şi UNICEF cu personalul instituţiilor de tip rezidenţial în scopul implementării Planului-cadru de transformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului.Mesele rotunde s-au desfăşurat în incinta instituţiilor respective din raioanele Ialoveni, Făleşti, Floreşti, Donduşeni, Ungheni şi Edineţ şi s-au axat pe rolul personalului instituţiilor de tip rezidenţial în implementarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copiilor.Aceste mese rotunde au inclus şi ateliere cu diverse teme: modele de bună practică în implementarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în R. Moldova; modele de bună practică şi lecţii învăţate în implementarea sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în România; sesiuni de întrebări şi răspunsuri etc.Agenţia Naţională a venit cu un atelier privind legislaţia muncii şi oportunităţi de angajare în câmpul muncii pentru fiecare raion în parte, care a cuprins în principal funcţiile de bază, sferele de activitate, obiectivele de monitorizare a pieţei muncii, evaluarea situaţiei pe piaţa forţei de muncă şi prevederea serviciilor prioritare, programele active implementate pe piaţa forţei de muncă, măsurile de prevenire a şomajului, măsurile pasive etc.  – prevederi ale Legii nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi altor acte normative în vigoare.Punctele cheie ale atelierului au fost detalierea programelor ce ţin de formarea profesională (cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare), stimularea mobilităţii forţei de muncă, antrenarea şomerilor la lucrări publice, medierea muncii, modalităţile de informare despre piaţa muncii, inclusiv posibilităţile oferite de Centrul de informare despre piaţa muncii şi Centrul de apel - Piaţa muncii, care activează în cadrul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă din mun. Chişinău.Menţionăm în context că la această activitate de parteneriat au participat reprezentaţi ai diferitor autorităţi publice centrale şi locale cu  tangenţă cu domeniul dat.