Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 05 July 2020 13:34

Informarea persoanelor aflate în căutarea unu loc de muncă – prioritate în activitatea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă

Informarea persoanelor aflate în căutarea unu loc de muncă – prioritate în activitatea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă
Un program special de suport informaţional, asistenţă şi consultanţă, ajutor practic individual privind diferite aspecte ce ţin de plasarea în câmpul muncii este Clubul Muncii.


Pentru agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă acest program este un instrument de orientare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă spre o politică activă de ocupare a forţei de muncă, deoarece răspunde unor necesităţi concrete de informare şi îndrumare a persoanei care caută un loc de lucru.Pornind de la aceste principii la 22 iunie curent specialiştii Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din  raionul Floreşti au organizat un seminar-training referitor la angajarea în câmpul muncii pentru 16 şomeri din diferite categorii.Desfăşurat de specialiştii agenţiei şi cu aportul dnei Elena Bordianu, formator al Asociaţiei Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi, seminarul a focusat atenţia celor prezenţi printr-un spectru de informaţii pe cât de utile pe atât şi de variate, menite să contribuie la o mai bună înţelegere a schimbărilor ce au loc pe piaţa muncii şi a cerinţelor puse de angajatori.În context cei prezenţi la seminar au lucrat practic asupra elaborării propriului CV, pregătirii pentru un interviu de angajare, scrierii unei scrisori de motivare şi expunerii utilizării unei sau altei metode de abordare a unor subiecte ce ţin de metodele şi practicile moderne de angajare.De asemenea în cadrul seminarului şomerii au fost familiarizat cu posibilităţile de utilizare a posturilor de autoinformare, locurile vacante înregistrare în baza electronică de date a Agenţiei Naţionale, cât şi despre informaţia pe care o pot obţine prin intermediul Centrului de apel – Piaţa muncii şi Centrului de informare despre piaţa muncii.Căpătarea încrederii în sine, dezvoltarea abilităţilor de a pune în evidenţă capacităţile profesionale în faţa angajatorului – au fost puncte cheie pe agenda traningului desfăşurat.