Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 05 July 2020 18:13

EURES - portal european pentru mobilitatea forţei de muncă... EURES este mult mai mult decât portalul pentru mobilitatea forţei de muncă. EURES dispune de o reţea umană formată din peste 700 de consilieri EURES care se află în contact zilnic cu solicitanţ

EURES - portal european pentru mobilitatea forţei de muncă... EURES este mult mai mult decât portalul pentru mobilitatea forţei de muncă. EURES dispune de o reţea umană formată din peste 700 de consilieri EURES care se află în contact zilnic cu solicitanţ

 Ziua Europei a continuat săptămâna acesta în Republica Moldova prin informarea unui număr impunător de reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale despre mobilitatea forţei de muncă prin EURES – reţeaua care informează în legătură cu posturile vacante din 31 de ţări europene, CV-urile candidaţilor interesaţi de aceste locuri, angajatorii care solicită forţa de muncă şi condiţiile pe care le pun, altă diversă informaţie utilă celor care doresc să locuiască şi să muncă în spaţiul UE legal.                Proiectul „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul parteneriatului de mobilitate cu Uniunea Europeană” a desfăşurat săptămâna aceasta un seminar de informare şi instruire despre informarea privind mobilitatea forţei de muncă în ţările UE prin reţeaua EURES.La seminar au participat reprezentanţii Agenţiei Naţionale, autorităţilor publice centrale şi locale, care s-au familiarizat cu misiunea şi scopul acestui serviciu al ţărilor europene, au „navigat” în spaţiul acestei surse de informaţie cunoscând, astfel, posibilităţile de informare oferite de la distanţă.Menţionăm în context că EURESpromovează dezvoltarea pieţei muncii europene libere şi accesibile, schimbul de oferte şi solicitări de locuri de muncă la nivel transnaţional, inter-regional şi trnasfrontalier, schimbul de informaţii şi transparenţa  pe pieţele europene de ocupare a forţei de muncă, inclusiv condiţiile de  trai şi oportunităţi de reprofilare profesională.Prin intermediul EURES serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din ţările UE oferă acces rapid la piaţa muncii la nivel local, naţional şi european tuturor solicitanţilor de locuri de muncă, angajatorilor şi societăţilor specializate în recrutarea de personal. În acest scop, ele oferă informaţii ample şi detaliate în legătură cu posturile vacante şi candidaţii disponibili, precum şi în legătură cu aspecte de interes legate de acestea. În acelaşi timp, oferă o gamă variată de servicii active de asistenţă în procedurile de căutare a unui loc de muncă sau de recrutare de personal.Dacă nu există suficiente posturi vacante disponibile, astfel încât toţi solicitanţii de locuri de muncă să fie angajaţi imediat, şi/sau dacă aptitudinile solicitanţilor de locuri de muncă nu se potrivesc cu cererea pieţei sau dacă există alte probleme care fac dificilă găsirea unui loc de muncă, se oferă acces la servicii mai complete pentru a acoperi nevoile individuale, asigurându-se ca nici un solicitant de loc de muncă să nu fie marginalizat din cauza lipsei de asistenţă adecvată la găsirea unui loc de muncă potrivit, încurajând, în acelaşi timp, solicitanţii de locuri de muncă să depună eforturi suficiente pentru a găsi un loc de muncă pe potrivă.Un loc aparte revine şi întreprinderilor, pentru care EURES oferă o serie de servicii de mediere de calitate între necesităţile şi condiţiile de pe piaţa muncii.Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă ale ţărilor UE sunt partenerii EURES. Acestea sunt angrenate în colaborări la nivel european pentru a-şi îmbunătăţi serviciile cu scopul de a facilita mobilitatea peste frontierele naţionale pe piaţa europeană a muncii şi, ca atare, sunt participante cheie la acest portal european pentru mobilitatea forţei de muncă.Scopul EURES este de a oferi informaţii, recomandări şi servicii de recrutare/plasare (găsire a candidatului/locului de muncă potrivit) în beneficiul lucrătorilor şi angajatorilor, precum şi al oricărui cetăţean UE care doreşte să beneficieze de principiul liberei circulaţii a persoanelor.
EURES este mult mai mult decât portalul pentru mobilitatea forţei de muncă, pe care îl vizitaţi în aceste clipe.EURES dispune de o reţea umană formată din peste 700 de consilieri EURES care se află în contact zilnic cu solicitanţii de locuri de muncă şi angajatorii din întreaga Europă.
În regiunile transfrontaliere europene, EURES joacă un rol important în furnizarea de informaţii referitoare la toate tipurile de probleme legate de naveta peste frontieră cu care se confruntă lucrătorii şi angajatorii, precum şi de asistenţă pentru soluţionarea acestora.
Înfiinţat în 1993, EURES este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din statele membre ale SEE (ţările UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere. Elveţia participă, de asemenea, la reţeaua EURES. Resursele reunite ale organizaţiilor membre şi partenere ale EURES oferă reţelei o bază solidă, astfel încât aceasta să poată oferi servicii de calitate înaltă atât pentru lucrători, cât şi pentru angajatori.Consilierii EURES sunt specialişti instruiţi care oferă cele trei servicii EURES de bază: informare, orientare şi plasament, atât angajatorilor, cât şi solicitanţilor de locuri de muncă interesaţi de piaţa europeană a muncii. Consilierii deţin expertiză specializată pe aspectele practice, juridice şi administrative legate de mobilitatea la nivel naţional şi transfrontalier. Ei lucrează în cadrul serviciului public de ocupare a forţei de muncă din fiecare ţară sau în cadrul altor organizaţii partenere din reţeaua EURES.Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din spaţiul economic european furnizează servicii prin intermediul unei reţele de peste 5 000 de oficii de ocupare a forţei de muncă cu un potenţial uman de peste 100 000 de angajaţi.O importanţă aparte pentru cei care doresc să aplice pentru un post de muncă o au perfectarea documentelor. Pentru o mai bună înţelegere a modului de cum se completează acestea portalul are o componetă aparte – EUROPASS, instrument care permite ca aptitudinile şi competenţele persoane să fie clar înţelese atunci când persoana aplică pentru un loc de munca din Europa. În  fiecare ţară (Uniunea Europeană şi Zona Economică Europeană) există Centre Naţionale Europass, care coordonează toate activităţile legate de documentele Europass. Centrul reprezintă un prim punct de contact pentru orice persoană sau organizaţie interesate să folosească sau să înveţe mai multe despre Europass.Pentru cei interesaţi să se informeze:www.eures.europa.euwww.europass.europa.eu