Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 01 June 2020 09:32

Susţinere psihologică acordă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă...

Susţinere psihologică acordă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă...

Recent Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi a organizat şi desfăşurat în cadrul Clubului Muncii o şedinţa-training cu participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care nu deţin o profesie/meserie, cât şi a celor care deţin o profesie/meserie, dar timp îndelungat nu au fost angajaţi în câmpul muncii, şi cu absolvenţii cursurilor de pregătire profesională, care nu-şi pot găsi un loc de muncă potrivit.


Scopul acestei şedinţe a fost acordarea susţinerii psihologice acestei categorii a populaţiei în căutarea activă a unui loc de muncă, ajutorului practic la perfectarea actelor necesare, acumularea cunoştinţelor ce ţin de tehnicile moderne de angajare în câmpul muncii şi a informării despre piaţa forţei de muncă din republică şi din teritoriu.



Astfel, specialiştii agenţiei au reuşit să transmită participanţilor cunoştinţele, tehnicile şi informaţia necesară pentru ca aceştea sa-şi caute activ un loc de muncă conform capacităţilor profesionale pentru a se angaja într-un timp cât mai scurt.