Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 01 June 2020 23:37

Şedinţa Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale din 26 martie curent.

Şedinţa Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale din 26 martie curent.

 Agenda şedinţei Consiliului a cuprins patru chestiuni:Cu privire la modificarea componenţei nominale a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale şi numirea secretarului  Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale; cu privire la a ctivitatea Agenţiei Naţionale şi realizarea prevederilor Planului acţiunilor Agenţiei Naţionale în promovarea  politicilor pe piaţa forţei de muncă pe parcursul anului 2009; Cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi Prognoza Pieţei Muncii  pentru anul 2010 şi Barometrul Profesiilor.Consiliul de administraţie a luat act de Hotărârea Guvernului nr. 117 din  22.02.2010 prin care au fost numiţi în calitate de membri ai Consiliului de administraţie din partea Guvernului SAINCIUC Sergiu, viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, preşedintele Consiliului de administraţie; CIOBANU Sergiu viceministru al economiei, vicepreşedintele Consiliului de administraţie; SEMENIUC Marina, şef al Direcţiei finanţele în ocrotirea sănătăţii şi protecţia socială, Ministerul Finanţelor”, membru al Consiliului.  Totodată, Consiliul de administraţie a numit în funcţia de secretar al Consiliului pe dna Ludmila Dumbravă, şef-adjunct al direcţiei planificare, evaluare şi sinteză a Agenţiei Naţionale.Dl Ion Holban, director general  ANOFM a informat asistenţa despre activitatea Agenţiei Naţionale şi realizarea prevederilor Planului acţiunilor Agenţiei Naţionale în promovarea  politicilor pe piaţa forţei de muncă pe parcursul anului 2009 şi rezultatul examinării acestei chestiuni la adunarea generală a anului, cît şi a răspuns la întrebările membrilor Consiliului.Dna Raisa Dogaru, vicedirector general al Agen'iei Na'ionale, a prezentat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin care Agenţia Naţională tinde să aducă unele modificări în spectrul legislativ din domeniu, asupra căruia membrii Consiliului au căzut de acord să revină pentru anumite consultări şi precizări peste o lună.Dl Ştefan Calancea , Prim-vicedirector general Agenţiei Naţionale, a expus succint Prognoza pieţei muncii pentru a. 2010 şi Barometrul profesiilor, menţionând în context că aceasta va ajuta Agenţiei Naţionale şi structurilor sale teritoriale şa planificarea activităţii.