Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 01 June 2020 09:55

CENTRUL DE APEL - PIAŢA MUNCII...

CENTRUL DE APEL - PIAŢA MUNCII...

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu proiectul „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor”, în cadrul parteneriatului de mobilitate cu Uniunea Europeană implementat de către Serviciul Public Suedez de Ocupare a Forţei de Muncă lansează vineri, 26 martie 2010, ora 10.00,  Centrul de apel - Piaţa Muncii.


Centrul de apel - Piaţa Munci va fi deschis ca un serviciu în cadrul Centrului de Informare despre Piaţa Muncii, care funcţionează la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău (str .M. Varlaam, 90) şi va furniza solicitanţilor un standard de informaţii despre piaţa muncii: serviciile oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă ; informare despre locurile de muncă libere înregistrare în banca de date electronică a Agenţiei Naţionale; modalităţile de căutare a unui loc de muncă; procedura de înregistrare la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; măsurile de protecţie socială în caz de şomaj; obligaţiile şi drepturile persoanelor aflate în şomaj; cât şi informaţii ce ţin de migraţia legală în scop de muncă şi riscurile migraţiei ilegale, etc.Cu acest pachet standard de informaţii de calitate şi competenţă pe diferite teme ce vizează piaţa forţei de muncă, Agenţia Naţională prin intermediul Centrului de apel vine mai aproape de problemele cetăţenilor noştri, atât din ţară cît şi de peste hotare, consumatori de informaţii despre piaţa muncii, care se vor informa din prima sursă fără a se deplasa la sediul agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Altfel spus, Centrul de apel va fi un instrument de comunicare la distanţă şi va oferi suport informaţional indiferent dacă persoana se află în ţară sau peste hotare.Centrul de apel - Piaţa Muncii va contribui la realizarea unuia dintre  principalele obiective ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă - informarea populaţiei. Va îmbunătăţi comunicarea cu diverse categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi agenţi economici, va oferi acces rapid la informaţia din domeniul pieţei muncii, lărgind astfel posibilităţile de informare ale cetăţenilor.Menirea Centrului este să consolideze mecanismul de informare al cetăţenilor şi este o soluţie bună pentru aceştia, care se pot informa intr-o problema sau alta telefonic, inclusiv despre oportunităţile de angajare pe piaţa muncii din R. Moldova.Menţionăm în context, că Centrul nu va soluţiona probleme sau plângeri ce ţin de aflarea în evidenţă la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, dar oferind o informaţie veridică şi de calitate va ajuta persoanele să-şi soluţioneze problemele.În caz de necesitate solicitanţii vor fi direcţionaţi către o agenţie concretă pentru ocuparea forţei de muncă sau direcţiile de profil ale Agenţiei Naţionale, alte instituţii, organizaţii care pot oferi informaţia respectivă. Cu atât mai mult, că unele persoane nu deţin informaţii suficiente şi corecte despre piaţa forţei de muncă sau total nu sunt informate şi în multe situaţii, care nu sunt atât de complicate, acţionează incorect. Prin oferirea unei informaţii complete, actualizate şi veridice Centrul de apel va întări mecanismul de comunicare cu societatea.Informaţiile vor fi oferite gratuit prin intermediul telefonului de specialişti, care au fost instruiţi în cadrul unor seminare şi training-uri privind tehnicile de deservire a clienţilor la telefon, organizate în cadrul proiectului sus-menţionat, care au studiat concomitent experienţa centrelor de apel existente din ţară şi a unor centre internaţionale similare.Lansarea acestui serviciu de apel telefonic a devenit posibilă graţie proiectilului „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de către Serviciul Public Suedez de Ocupare a Forţei de Muncă, care a contribuit la dotarea cu mobilier şi utilaj pentru buna funcţionare a Centrului.Numărul de telefon al Centrului de apel - Piaţa Muncii este: 0 8000 1000,apel gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova. Din străinătate solicitanţii pot forma: + 373 22 838414 , apel taxat cu tarif standard pentru ţara din care se sună.Specialiştii Centrului de apel - Piaţa Muncii vor răspunde direct solicitărilor de luni până vineri, între orele 10.00  şi 15.00, ora Chişinăului.În afara programului, solicitanţii pot expedia un mesaj la adresa electronică: centrul

apel@anofm.md . Specialiştii Centrului vor prelua mesajul şi vor oferi în scris informaţia solicitată.De asemenea, solicitanţii pot comunica cu specialiştii Centrului de apel prin intermediul Skype-lui: Centrul-de-Apel-ANOFM .În atenţia celor interesaţi, informăm că specialiştii Centrului de apel - Piaţa Muncii vor începe activitatea de informare prin intermediul telefonului începând de luni, 29 martie 2010, cu program de lucru între orele 10.00 şi 15.00.