Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 05 July 2020 14:18

Activităţi în teritoriu...

Activităţi în teritoriu...

 


Recent, specialiştii Agenţiei de ocupare a forţei de muncă UTAG au organizat în incinta Liceului sportiv din Comrat o masă rotundă cu tema „Orientarea profesională”.La masa rotundă au participat reprezentanţi ai Universităţii de Stat din Comrat – facultăţilor de economie, drept, agrare şi cultura naţională.Un şir de întrebări au fost puse în discuţie: Ce profesie să aleg? Unde să învăţ? Cum poţi să faci o alegere corectă? Care alegere poate fi considerată bună? Ce calităţi solicită profesia aleasă? Care este prognoza pieţei muncii din R. Moldova şi care sunt profesiile solicitate pe piaţa forţei de muncă? etc.Totodată, pentru liceeni a fost prezentată o informaţie amplă despre instituţiile de învăţământ din ţară şi condiţiile de înmatriculare în şcolile profesionale.Specialiştii Agenţiei au accentuat specificul condiţiilor actuale de pe piaţa muncii, care solicită capacitate de acomodare la schimbările rapide ce au loc, facultăţi de dezvoltare permanentă a abilităţilor profesionale.Vorbind despre piaţa muncii specialiştii Agenţiei au subliniat importanţa profesiilor prin care persoana pune în valoare şi dezvoltă capacităţile individuale, fapt ce îi permite mai apoi să deschidă şi să promoveze propria afacere.Menţionăm în context, că secţia de ocupare din Ceadîr-Lunga a desfăşurat tot în aprilie curent activităţi de orientare profesională în trei instituţii de învăţământ: liceul teoretic, gimnaziul nr.6 şi şcoala internat, la care au participat absolvenţii claselor  a noua şi a unsprezecea.O ală activitate de ultimă oră a Agenţiei de ocupare a forţei de muncă UTAG este din cadrul Clubului persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă „Bugeac”, care a întrunit persoanele ce beneficiază de ajutorul de şomaj, dar depăşesc cu greu starea emotivă de pierdere a locului de muncă.În acest sens specialiştii au acordat persoanelor respective consultanţă psihologică şi juridică, străduindu-se să-i iniţieze în unele tehnici de căutare a unui loc de muncă şi de deschidere a unei afaceri.A fost desfăşurat un training care a ajutat participanţii să pună în evidenţă abilităţile necesare pentru viitoarea profesie, să concretizeze scopurile şi modalităţile de atingere a lor.De asemenea s-a prezentat informaţia referitor la comportamentul persoanei în timpul interviului la angajator şi întrebările tipice pe care la adresează acesta.Un rol aparte în timpul traningului s-a acordat formării gândirii pozitive, cât şi capacităţilor de a nu reacţiona negativ dacă angajatorul refuză angajarea în câmpul muncii.Activităţile menţionate au fost organizate în conformitate cu Planul de activitate al Agenţiei de ocupare a forţei de muncă UTAG.