Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 05 July 2020 16:19

Activităţi de informare despre locurile de muncă vacante desfăşurate în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”...

Activităţi de informare despre locurile de muncă vacante desfăşurate în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”...

Târgul locurilor de muncă, desfăşurat în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”, ediţia IX-a, a avut ca scop informarea populaţiei despre locurile de muncă libere din republică, înregistrate în banca de date electronică a Agenţiei Naţionale, negocierea directă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu cei 8 angajatorii (Societăţile pe acţiuni „Artima”, „Ionel”, „Armet”, „Starnet”; ÎI „Nina Balan”, SRL „777&C”, SC „Tradiţii Noi” SRL), participanţi la Târg, care au oferit circa 200 locuri de muncă libere în diverse domenii.În cadrul Târgului persoanele interesate au avut posibilitatea să se informeze despre locurile de muncă vacante înregistrate de toate agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă prin accesarea Portalului guvernamental „Piaţa forţei de muncă” ( www.jobmarket.gov.md ). Sistemul informaţional al Agenţiei Naţionale a oferit datele furnizate de circa 400 agenţi economici din diverse domenii de activitate, care au dispus de peste 1900 locuri de muncă libere.De asemenea Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău a pus la dispoziţia participanţilor la Târg banca electronică de date a locurilor de muncă libere din municipiu, care deţinea circa 600 locuri de muncă libere declarate de angajatorii din municipiul Chişinău şi a acordat informaţii privind situaţia pieţei muncii din municipiu.Şi la această ediţie a Târgului, la fel ca şi anul precedent, Agenţia Naţională în comun cu Direcţia politica de cadre a Cancelariei de Stat a promovat pe larg informaţia despre noul cadru legal cu privire la încadrarea persoanelor în serviciul public şi condiţiile de bază pentru a candida la o funcţie publică, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2009, şi de asemenea au fost puse la dispoziţia solicitanţilor funcţiile publice vacante în diferite autorităţi ale administraţiei publice. De astfel de informaţii pe parcursul Târgului au beneficiat cca. 200 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pe parcursul desfăşurării Târgului un partener al Agenţiei Naţionale a fost Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), care a oferit pentru 283 persoane servicii de consultanţă şi informare cu privire la promovarea şi facilitarea deschiderii afacerilor pe cont propriu.Standurile instituţiilor profesionale de învăţământ - Centrul de Instruire „INMACOM-DIDACTIC”, Şcoala de Profesii „INSULA SPERANŢELOR” şi Şcoala Profesională nr.8, cât şi specialiştii calificaţi din domeniu au oferit vizitatorilor informaţii şi consultanţă specializată privind instruirea profesională în diverse profesii/meserii solicitate actualmente pe piaţa forţei de muncă.Pe întreaga perioadă de desfăşurarea a Târgului reprezentanţii Inspecţiei Muncii au acordat solicitanţilor consultaţii şi informaţii juridice în domeniul muncii.Specialiştii Agenţiei Naţionale şi Agenţiei Chişinău au consultat şi informat individual solicitanţii despre serviciile acordate gratuit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, au acordat asistenţă la căutarea unui loc de muncă prin intermediul a 2 posturi de autoinformare expuse pe platoul târgului, precum şi   informaţii utile ce ţin de componentele unui interviu de angajare.Totodată, au fost puse la dispoziţia solicitanţilor materiale informative video privind serviciile prestate pe piaţa forţei de muncă de către structurile Agenţiei Naţionale, un şir de pliante ce ţin de serviciile şi programele pe piaţa muncii.Pe parcursul desfăşurării Târgului cca. 2000 de persoane au vizitat platoul târgului, iar cca. 1000 de persoane au beneficiat de consultanţă privind locurile de muncă libere.La 29 ianuarie  Agenţia Naţională a participat la Masa rotundă cu genericul „Promovarea activităţii întreprinderii şi a sectorului economic prin sporirea calificării personalului” cu o prezentare despre sarcinile şi serviciile oferite de Centrul de informare despre piaţa muncii. Menţionăm în context, că acest Centru este dotat cu 12 calculatoare moderne, 3 posturi de autoinformare prin intermediul cărora persoanele pot accesa de sine stătător baza de date privind locurile de muncă vacante înregistrate în sistemul informaţional al Agenţiei Naţionale.La inaugurarea Târgului a participat dna Valentina Buliga. Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, care s-a interesat în de aproape de locurile de muncă şi informaţia expusă la târg încurajând astfel prezenţa agenţilor economici, care şi în condiţiile crizei economice au găsit posibilitatea de a participa la tradiţionalul târg al locurilor de muncă.