Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 05 July 2020 07:35

În perioada 27-30 ianuarie curent, în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza tradiţional un Târg al locurilor de muncă.

În perioada 27-30 ianuarie curent, în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova”, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza tradiţional un Târg al locurilor de muncă.

Persoanele interesate vor avea posibilitatea să se informeze despre locurile de muncă vacante înregistrate de toate agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Pe platoul târgului vor fi amplasate posturile de autoinformare electronică, care vor oferi vizitatorilor acces rapid la informaţia despre locurile de muncă libere şi agenţii economici care le oferă, cadrul legislativ şi normativ ce ţine de ocuparea forţei de  muncă şi diverse informaţii din domeniul pieţei muncii plasate pe Portalului guvernamental „Piaţa forţei de muncă” ( www.jobmarket.gov.md ). Astfel, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor avea acces la baza de date a Agenţiei Naţionale, care cuprinde informaţia provenită din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, şi care la zi constituie circa 1900 locuri vacante.Opt agenţi economici şi-au anunţat disponibilitatea să participe la târg: SA „Artima”, SA „Ionel”, SA „Zorile”, SA „Armet”, ÎI „Nina Balan”, SRL „777&C”, SA „Starnet”, SC „Tradiţii Noi” SRL. Acestea vor pune la dispoziţia solicitanţilor circa 200 locuri vacante în mun. Chişinău, care se referă la cusători şi cusătorese, lăcătuşi, electromecanici, ingineri, brodeze, specialişti în tehnologii informaţionale, asamblori, etc.Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău va participa la târg cu banca electronică de date, care deţine circa 600 locuri de muncă pentru diferite categorii de persoane.Alţi parteneri ai Agenţiei Naţionale la desfăşurarea acestui târg sunt:Direcţia politica de cadre a Aparatului Guvernului , care va promova informaţia despre cadrul legal cu privire la încadrarea persoanelor în serviciul public, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2009, şi condiţiile de bază pentru a candida la o funcţie publică, cât şi funcţiile publice vacante în diferite autorităţi ale administraţiei publice.Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), care va oferi servicii de consultanţă şi informare cu privire la promovarea şi facilitarea deschiderii afacerilor pe cont propriu.Instituţii profesionale de învăţământ cu informaţii utile privind instruirea profesională în diverse profesii/meserii solicitate actualmente pe piaţa forţei de muncă.Inspecţia Muncii , care va acorda consultanţă şi informaţii juridice în domeniul muncii.Totodată, la dispoziţia vizitatorilor va fi pusă o gamă largă de materiale informative (inclusiv video) despre serviciile prestate  pe piaţa forţei de muncă de către structurile Agenţiei Naţionale.Târgul locurilor de muncă se va desfăşura în incinta Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo”, pavilionul  central, situat pe adresa: mun. Chişinău, str. Ghioceilor, 1. Program zilnic: 10.00-18.00