Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 05 July 2020 09:10

Parteneriat fără frontiere în cadrul Proiectului "Eforturi comunitare interinstituţionale pentru angajarea tinerilor în câmpul muncii"...

Parteneriat fără frontiere în cadrul Proiectului "Eforturi comunitare interinstituţionale pentru angajarea tinerilor în câmpul muncii"...

La 17 decembrie 2009, în cadrul Agenţia Naţională a avut loc o întrunire ce a vizat subiectul angajării tinerilor în câmpul muncii.Organizată din iniţiativa ONG-lor din or. Ungheni Centrul Regional de Resurse pentru Tineret şi Asociaţia Obştească pentru Copii şi Tineret „Făclia”, care implementează proiectul „Eforturi comunitare interinstituţionale pentru angajarea tinerilor în câmpul muncii” în parteneriat cu Asociaţia Alternative Sociale din or. Iaşi (România) şi şcoala  de Businesse Celacovice (Republica Cehă), întrunirea s-a desfăşurat cu participarea reprezentanţilor a diverse instituţii din trei state: Republica Moldova, România şi Republica Cehă.Şefii de Direcţii ai Agenţiei Naţionale Raisa Dogaru (Direcţia implementarea politicilor de ocupare) şi Arcadie Josan (Direcţia migraţia forţei de muncă şi relaţii internaţionale) au prezentat asistenţei diferite aspecte ale cadrului legislativ şi normativ care reglementează activitatea Agenţiei Naţionale, obiective şi priorităţi, acţiuni şi activităţii devenite deja tradiţionale pentru instituţie şi prin care aceasta este recunoscută pe piaţa forţei de muncă.Cei prezenţi au fost informaţi despre strategiile elaborate în ultimii ani, care servesc drept suport pentru o mai bună implementare a politicilor şi programelor pe piaţa forţei de muncă, elaborarea studiilor referitor la diferite categorii de populaţie pe piaţa muncii, inclusiv  tineretul, cât şi prognozei pieţei muncii.Totodată, un loc aparte în cadrul discuţiilor a revenit activităţilor de parteneriat pe piaţa forţei de muncă şi interesul Agenţiei Naţionale de a-l dezvolta în continuare, activităţilor de colaborare cu autorităţile publice locale, diverse organizaţii şi instituţii publice, ONG, cât şi mecanismelor şi metodelor specifice de  lucru implementate pentru diferite categorii de persoane - beneficiari de serviciile Agenţiei Naţionale.În context participanţii la întrunire au abordat diverse aspecte ce ţin de încadrarea în muncă a celor tineri: formarea profesională, cooperarea pe piaţa muncii, aspecte regionale ce ţin de pronosticul pieţei muncii, cererea şi oferta, concurenţa forţei de muncă, diverse activităţi care urmează să fie organizate în cadrul Programului „Est-Est: Parteneriat fără frontiere”.Pornind de la obiectivele programului respectiv părţile implicate, în rezultatul informării şi cunoaşterii situaţiei privind piaţa forţei de muncă şi inclusiv situaţia ce ţine de angajarea tinerilor în câmpul muncii, vor veni cu propuneri concrete de dezvoltate în parteneriat a unor proiecte cu destinaţie specială pentru cei tineri.