Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 21 February 2020 20:59

Schimb de experienţă privind migraţia neregulamentară a forţei de muncă...

Schimb de experienţă privind migraţia neregulamentară a forţei de muncă...

Recent o delegaţie din Riga (Letonia) s-a aflat într-o vizită de lucru la Agenţia Naţională pentru un schimb de experienţă în probleme legate de migraţia neregulamentară a forţei de muncă.Oaspeţii s-au referit la diverse aspecte ale migraţiei ilegale şi efectele acesteia, la propria experienţă de abordare a problemelor şi specificul evoluţiei proceselor migraţionale din Letonia, la prevederile legislaţiei în vigoare privind contracararea migraţiei ilegale, cât şi la activităţile ce ţin de revenirea migranţilor în ţară şi integrarea acestora pe piaţa muncii.În cadrul acestei reuniuni de lucru dl Ion Holban, director general interimar al Agenţiei Naţionale, s-a referit la experienţa acumulată de Agenţia Naţională privind asistenţa oferită migranţilor la revenire în ţară, desfăşurarea activităţilor de parteneriat cu diferite organisme internaţionale la acest capitol, cooperarea cu alte  instituţii pentru oferirea posibilităţilor de informare a diferitor categorii de migranţi despre situaţia pieţei forţei de muncă, sprijinirea şi încurajarea persoanelor care ar dori să revină în ţară şi dispun de abilităţi economice şi sursele respective pentru a-şi iniţia propria afacere, cât şi pentru migranţii care au căpătat un grad înalt de calificare şi ar dori un loc de lucru pe potriva experienţei acumulate.Totodată, vorbitorul s-a referit şi la activităţile susţinute de proiectul Uniunii Europene „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor”, program implementat în cadrul „Parteneriatului pentru Mobilitate dintre UE şi Moldova”, prin care se urmăreşte gestionarea eficienta şi integrată a acestei problematici în conformitate cu evoluţia politicilor din domeniu şi contextul socio-economic din ţară.