Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 01 July 2020 19:28

Statistica locurilor vacante

Statistica locurilor vacante

 Conform bazei de date a sistemului informaţional al Agenţiei Naţionale pentru  Ocuparea Forţei de Muncă, la situaţia din 26 martie curent erau înregistrate 12 241 locuri de muncă vacante, din care circa 75 la sută  pentru muncitori, iar 25 la sută pentru specialişti.


Preponderent, locurile vacante sunt destinate populaţiei din mediul urban.


În aspect teritorial cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate în mun. Chişinău şi Bălţi, raioanele Orhei, Cahul, Străşeni şi UTA Găgăuzia.


Se constată o discrepanţă considerabilă dintre cerere şi oferta forţei de muncă în următoarele ramuri ale economiei naţionale: agricultură, industria prelucrătoare, învăţământ, construcţie, transport şi comunicaţii, etc.


Din totalul locurilor de muncă vacante, 64 la sută erau propuse cu un salariu de pînă la 1500 lei.


Informaţia detaliată despre locurile de muncă vacante se poate obţine accesînd Portalul Guvernamental al pieţei muncii: www.jobmarket.gov.md