Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Today: 03 July 2020 20:24

Archive - Jun 2010

Date
 • All
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Activităţi de parteneriat...

În perioada 21-28 iunie 2010 Agenţia Naţională a participat la un şir de mese rotunde organizate de Ministerul Educaţiei şi UNICEF cu personalul instituţiilor de tip rezidenţial în scopul implementării Planului-cadru de transformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului.

30 June 2010

June 30th

Vizită la Agenţia Naţională....

La 29 iunie 2010, o Misiune a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie din Irlanda a întreprins o vizită de lucru la Agenţia Naţională. Scopul vizitei a fost informarea privind caracteristi ca actuală a pieţei forţei de muncă, politicile curente ale Guvernului RM în domeniul migraţiei forţei de muncă, cât şi procesul de reîntoarcere voluntară asistată a cetăţenilor RM din ţările UE.

29 June 2010

June 23rd

Informarea persoanelor aflate în căutarea unu loc de muncă – prioritate în activitatea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă

Un program special de suport informaţional, asistenţă şi consultanţă, ajutor practic individual privind diferite aspecte ce ţin de plasarea în câmpul muncii este Clubul Muncii.

22 June 2010

June 22nd

Schimb de experienţă...

În aceste zile reprezentanţa Programului de dezvoltare ONU în Republica Belarusi, în colaborare cu Centrul Internaţional pentru Protecţia Drepturilor Femeii „La strada” efectuează o vizită de studiu în Republica Moldova.

21 June 2010

Anunţ: 19 agenţi economici vor participa la Târgul locurilor de muncă organizat la Soroca...

La 23 iunie curent Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raionul Soroca va organiza, în parteneriat cu Consiliul raional, agenţi economici şi scoli profesionale, un Târg al locurilor de muncă.

21 June 2010

June 21st

Cursuri de instruire pentru persoane tinere...

În mai-iunie 2010 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Drochia, în colaborare cu Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi, a organizat un curs de instruire pentru persoanele tinere ( vîrsta pînă la 35 ani) aflate în căutarea unui loc de muncă.

20 June 2010

Informarea cetăţenilor - activităţi prioritare pentru agenţiile teritoriale...

În aceste zile Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă UTA Găgăuzia desfăşoară seminare de informare destinate persoanelor vulnerabile din mai multe localităţi, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv cu beneficiarii de asistenţă socială.

20 June 2010

June 15th

Piaţa muncii: locuri vacante

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) la data de 15.06.2010 sunt înregistrate 3741 locuri vacante.14 June 2010

June 3rd

Vi zită la Agenţia Naţională....

Astăzi, 3 iunie 2010, o Misiune a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie din Lituania a întreprins o vizită de lucru la Agenţia Naţională. Şefa Misiunii dna Audra Sipaviciene a menţionat că scopul vizitei îl constituie informarea asupra politicilor curente ale Guvernului RM în domeniul migraţiei forţei de muncă, situaţiei şomajului pe piaţa forţei de muncă, cât şi dezbaterea posibilităţii implementării unui proiect de reîntoarcere voluntară asistată a cetăţenilor RM din Lituania.

2 June 2010

June 2nd

Activităţi de parteneriat destinate tinerilor...

La 28 mai curent incinta Palatului de Cultură din or. Cahul a fost organizat Forulmeseriilor şi profesiilor pentru tineret şi Târgul locurilor de muncă.

1 June 2010