Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 27 Martie 2019 03:35

Arhiva

Martie 10th, 2010

Activităţi de informare desfăşurate de Agenţia de ocupare a forţei de muncă a raionului Călăraşi...

Agenţia de ocupare a forţei de muncă din raionul Călăraşi si-a planificat pentru anul acesta diverse activităţi de informare în teritoriu a grupurilor ţintă.

10 Martie 2010

Martie 1st

Activităţi desfăşurate în cadrul agenţiilor teritoariale de ocupare a forţei de muncă...

“Absolvire –Angajare. Paşi spre carieră” – aceasta a fost tema seminarului desfăşurat de Agenţia de ocupare a forţei de muncă a mun. Bălţi cu participarea a 40 de absolvenţi ai Şcolii internat din str. Tudor Vladimirescu 86.

1 Martie 2010

Februarie 19th

Întrunirea republicană de generalizare a activităţii desfăşurată de Agenţia Naţională în a. 2009 a ţinut în vizor reuşitele perioadei de referinţă, a evidenţiat rezervele, priorităţile şi obiectivele stabilite pentru 2010.

În perioada de referinţă activitatea Agenţiei Naţionale şi a structurilor sale teritoriale s-a axat pe realizarea Planului acţiunilor privind promovarea politicilor pe piaţa forţei de muncă şi Direcţiilor principale de activitate, care au fost racordate la Strategia Naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pentru a. 2007-2015 şi la programul Guvernului RM da activitate „Integrare Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru a. 2009-2013.

19 Februarie 2010

Februarie 17th

Piaţa muncii: locuri vacante

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) la data de 17.02.2010 sunt înregistrate 1998 locuri vacante.17 Februarie 2010

Februarie 9th

Mai aproape de cei care sunt în căutarea unui loc de muncă...

Recent Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi a organizat şi desfăşurat în cadrul Clubului Muncii un training pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

9 Februarie 2010

Februarie 2nd

Activităţi de informare despre locurile de muncă vacante desfăşurate în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”...

Târgul locurilor de muncă, desfăşurat în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova”, ediţia IX-a, a avut ca scop informarea populaţiei despre locurile de muncă libere din republică, înregistrate în banca de date electronică a Agenţiei Naţionale, negocierea directă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu cei 8 angajatorii (Societăţile pe acţiuni „Artima”, „Ionel”, „Armet”, „Starnet; ÎI „Nina Balan”, SRL „777&C”, SC „Tradiţii Noi” SRL), participanţi la Târg, care au oferit circa 200 locuri de muncă libere în diverse domenii.

2 Februarie 2010

Februarie 1st

Cu privire la numirea în funcţie...Prin ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 25-p din 26.01.2010 dna Raisa Dogaru a fost numită prin transfer în funcţie de vicedirector general, şef direcţie implementarea politicilor de ocupare, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

1 Februarie 2010

Ianuarie 26th

Ianuarie 19th

În atenţia agenţilor economici, partenerilor sociali şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă...

Tradiţional Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va participa la Expoziţia naţională universală “Fabricat in Moldova”, care anul acesta se va desfăşura în perioada 27-30 ianuare 2010, la Moldexpo, cu un târg al locurilor de muncă.

19 Ianuarie 2010

Piaţa muncii: locuri vacante...

Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţă la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) la data de 18.01.2010 sunt înregistrate 1248 locuri vacante.

19 Ianuarie 2010