Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Martie 2019 00:31

Arhiva

Iulie 12th, 2010

Mini-târg al locurilor de muncă desfsăurat de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău

La 09.07.2010 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a mun. Chişinău a organizat un mini-târg al locurilor de muncă pentru suplinirea locurilor vacante din cadrul Ministeruilui Apărării.

11 Iulie 2010

Iulie 8th

Ştiri din teritoriu

Unul din serviciile oferite de Agenţia Naţională agenţilor economici este desfăşurarea mini-târgurilor locurilor de muncă nemijlocit în incinta acestuia cu participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

7 Iulie 2010

Iulie 5th

Practici bune pe piaţa muncii şi în formarea şi instruzirea profesională...

Conform Declaraţiei comune asupra perteneriatului de mobilitate între Republica Moldova şi Uniunea Europeană actualmente în ţara noastră este în deplină desfăşurare Proiectul "Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor în cadrul parteneriatului de mobilitate cu UE", care promovează mobilitatea legală între statele Uniunii Europene şi Moldova. Parteneriatul de mobilitate este implementat în contextul plecării masive a cetăţenilor moldoveni peste hotare în ultimii 10 ani.

4 Iulie 2010

Iulie 1st

Activităţi de parteneriat

În perioada 21-28 iunie 2010 Agenţia Naţională a participat la un şir de mese rotunde organizate de Ministerul Educaţiei şi UNICEF cu personalul instituţiilor de tip rezidenţial în scopul implementării Planului-cadru de transformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului.

30 Iunie 2010

Iunie 30th

Vizită la Agenţia Naţională....

La 29 iunie 2010, o Misiune a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie din Irlanda a întreprins o vizită de lucru la Agenţia Naţională. Scopul vizitei a fost informarea privind caracteristi ca actuală a pieţei forţei de muncă, politicile curente ale Guvernului RM în domeniul migraţiei forţei de muncă, cât şi procesul de reîntoarcere voluntară asistată a cetăţenilor RM din ţările UE.

29 Iunie 2010

Iunie 23rd

Informarea persoanelor aflate în căutarea unu loc de muncă – prioritate în activitatea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă

Un program special de suport informaţional, asistenţă şi consultanţă, ajutor practic individual privind diferite aspecte ce ţin de plasarea în câmpul muncii este Clubul Muncii.

22 Iunie 2010

Iunie 22nd

Schimb de experienţă...

În aceste zile reprezentanţa Programului de dezvoltare ONU în Republica Belarusi, în colaborare cu Centrul Internaţional pentru Protecţia Drepturilor Femeii „La strada” efectuează o vizită de studiu în Republica Moldova.

21 Iunie 2010

Anunţ:19 agenţi economici vor participa la Târgul locurilor de muncă organizat la Soroca...

La 23 iunie curent Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă din raionul Soroca va organiza, în parteneriat cu Consiliul raional, agenţi economici şi scoli profesionale, un Târg al locurilor de muncă.

21 Iunie 2010

Iunie 21st

Informarea cetăţenilor - activităţi prioritare pentru agenţiile teritoriale...

În aceste zile Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă UTA Găgăuzia desfăşoară seminare de informare destinate persoanelor vulnerabile din mai multe localităţi, înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv cu beneficiarii de asistenţă socială.

20 Iunie 2010

Cursuri de instruire pentru persoane tinere...

În mai-iunie 2010 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Drochia, în colaborare cu Asociaţia Femeilor de Afaceri din mun. Bălţi, a organizat un curs de instruire pentru persoanele tinere ( vîrsta pînă la 35 ani) aflate în căutarea unui loc de muncă.

20 Iunie 2010