Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 24 Iulie 2019 07:28

Arhiva

Octombrie 23rd, 2018

Acordare suportului de angajare a persoanelor cu dizabilități discutată în cadrul unui atelier de lucru internațional

 
În perioada 23-24 octombrie curent, reprezentanți ai autorităților publice centrale și instituțiilor de stat, experți, manageri și promotori de proiecte vor realiza un schimb de bune practici în domeniul abilitării persoanelor cu dizabilități, prin acordarea suportului la angajare, în cadrul unui atelier de lucru, organizat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării.
 

23 Octombrie 2018

Octombrie 20th

ANOFM a participat la ședința de lucru privind prezentarea Conceptului mecanismului de colectare a datelor și conlucrarea între instituțiile de specialitate pentru elaborarea informației privind funcțiile de lucru vacante în Republica Moldova

Astăzi, 20 octombrie 2018 s-a desfășurat ședința de lucru privind prezentarea Conceptului mecanismului de colectare a datelor și conlucrarea între instituțiile de specialitate pentru elaborarea informației privind funcțiile de lucru vacante în Republica Moldova, eveniment organizat  în comun cu reprezentanții Biroului Relații cu Diaspora (BRD).
 
Scopul Mecanismului este de a asigura implementarea eficientă a politicii în domeniu și de a contribui la sporirea efectelor pozitive și reducerea efectelor negative ale migrației.

20 Octombrie 2018

Octombrie 18th

Notă informativă privind monitorizarea suportului acordat la angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, în anul 2018, 9 luni

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018, la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (AOFM) au fost înregistrate cu statut de şomer 462 persoane cu dizabilităţi (1,6% din nr. total de şomeri înregistraţi), din care 193 femei (41,8% femei).

18 Octombrie 2018

Campania Națională „Săptămîna antitrafic” în perioada 18-25 octombrie 2018

Prin prezenta Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) informează despre organizarea și desfășurarea în perioada 18-25 octombrie 2018 a Campaniei naţionale „Săptămîna antitrafic”, în contextul marcării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane (TFU) la 18 octombrie.

18 Octombrie 2018

Octombrie 16th

Notă informativă cu privire la acordarea serviciilor de stimulare a mobilității forței de muncă în anul 2018, 9 luni

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM), acordă suport la angajarea în câmpul muncii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi oferă servicii ce ţin de competenţa acesteia, în limita legislaţiei în vigoare. Serviciile AOFM sunt gratuite și sunt destinate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă (cu și fără statut de șomer), cât și pentru persoanele angajate care doresc să-și schimbe locul de muncă.

16 Octombrie 2018

Notă informativă privind conlucrarea cu tinerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în anul 2018, 9 luni

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (AOFM) au fost înregistrate cu statut de șomer 6606 de persoane tinere (16-29 ani), ceea ce constituie 27,9% din numărul total de șomeri înregistrați în perioada respectivă (23601 pers.). Au fost plasați în câmpul muncii 3453 tineri sau 52,3% din totalul tinerilor înregistrați ca șomeri.

16 Octombrie 2018

Notă informativă privind conlucrarea cu angajatorii și gestionarea locurilor de muncă libere în anul 2018, 9 luni

Gestionarea locurilor de muncă libere înregistrate la AOFM
                În perioada a 9 luni  ale anului 2018, 4648 de unități economice au prezentat și declarat 37641 oferte de locuri de muncă. Numărul locurilor vacante declarate s-a mărit cu 1487 față de aceeași perioadă a anului 2017 (36154 de locuri vacante).

16 Octombrie 2018

Octombrie 15th

Notă informativă privind antrenarea șomerilor la lucrările publice în anul 2018, 9 luni

Lucrările publice (LP) constituie o politică a statului pe piaţa forței de muncă, orientată spre ameliorarea temporară a situaţiei unor persoane dezavantajate, în special a persoanelor din mediul rural, oferindu-le un loc de muncă temporar, o sursă suplimentară de venit pentru bugetul familiei, o șansă de a găsi un loc de muncă permanent precum și a păstrării motivației de a lucra și de a dobândi competențe.
            Activitatea de antrenare a şomerilor la LP este reglementată de:

15 Octombrie 2018

Gala RemarcaAbilitatea 2018 Ediția a IV-a

Concursul pentru selectarea angajatorilor cu cele mai bune practici în domeniul angajării persoanelor cu dizabilități

15 Octombrie 2018