Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 25 Februarie 2020 07:38

Arhiva - Iul 17, 2018

Data

Notă informativă privind antrenarea șomerilor la lucrările publice în anul 2018, 6 luni

Lucrările publice (LP) constituie o politică a statului pe piaţa forței de muncă, orientată spre ameliorarea temporară a situaţiei unor persoane dezavantajate, în special a persoanelor din mediul rural, oferindu-le un loc de muncă temporar, o sursă suplimentară de venit pentru bugetul familiei, o șansă de a găsi un loc de muncă permanent precum și a păstrării motivației de a lucra și de a dobândi competențe.
            Activitatea de antrenare a şomerilor la LP este reglementată de:

17 Iulie 2018