Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 07 Iulie 2020 22:02

Arhiva - Noi 6, 2018

Data

ANOFM dezvoltă în continuare parteneriate cu instituțiile de invățămînt în scopul realizării politicilor de ocupare a forței de muncă

Astăzi, 6 noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Facultatea Ştiinţe Economice a Universității de Stat din Moldova (USM) au semnat un acord de colaborare în scopul edificării și dezvoltării unui parteneriat continuu și eficient între părți, în vederea realizării politicilor de ocupare a forței de muncă prin asigurarea pieței muncii cu specialiști bine instruiți și pregătiți în conformitate cu cerințele pieței muncii.
 

6 Noiembrie 2018