Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 07 Iulie 2020 21:47

Arhiva - Noi 16, 2018

Data

ANOFM a semnat încă un acord de colaborare, în scopul participării mediului academic la dezvoltarea și realizarea politicilor privind ocuparea forței de muncă

La 15 noiembrie 2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială a Universității de Stat din Moldova (USM) au semnat un acord de colaborare în scopul edificării și dezvoltării unui parteneriat continuu și eficient între părți, în vederea realizării politicilor de ocupare a forței de muncă prin asigurarea pieței muncii cu specialiști bine instruiți și pregătiți în conformitate cu cerințele pieței muncii.

16 Noiembrie 2018