Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

Astăzi: 07 Iulie 2020 22:02

Arhiva - Noi 1, 2018

Data

ANOFM a semnat un acord de colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional

Recent, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE), Centrul Republican de Dezvoltare a Învăţământului Profesional (CRDÎP) au semnat un acord de colaborare. ANOFM în calitate de organizator al formării profesionale a şomerilor şi CRDÎP în calitate de furnizori de formare profesională trebuie să îşi adapteze şi să îşi actualizeze permanent oferta de formare profesională, pentru a răspunde eficient nevoilor factorilor interesaţi, condiţie esenţială pentru a rămâne competitivi.

1 Noiembrie 2018